• Reija palo-Oja
  • Reija palo-Oja
  • Reija palo-Oja
  • Reija palo-Oja

Reija Palo-oja

Reija Palo-Oja

Viiskulma 19.5.-30.5.2004

Utställningens målningar har tillkommit under hösten 2003 och våren 2004. Storleken varierar mellan 35×50 cm och 70x75cm. Tekniken är oljefärg på skiva/mdf-skiva. Innehållsmässigt baserar sig målningarna på subjektiva bildmotiv som får sin form i överlappande kombinationer.
Målningarna undersöker förhållandet mellan bland annat yta, rum,
transparens, färgnyanser samt riktningar och landskapliga element. Som motiv har jag använt teman som distans, minnesbilder, omvårdnad och förlust. Typiskt för mitt arbete är att ta hänsyn till tid och interaktion I
målningsprocessen, också observationer från omgivningen blir indirekt
behandlade.

Det är även viktigt att sträva till den rätta stämningen.

Reija Palo-Oja
reijapalooja(at)surfeu.fi