• Riikka Kupsala, Kankaan paino
  • Riikka Kupsala, Kankaan paino
  • Riikka Kupsala, Kankaan paino

Riikka Kupsala

Tygets tryck

Huuto II 11.5.-4.6.2023

Riikka Kupsala
Tygets tryck
11.5.-4.6.2023

I Galleria Huuto lappas förhållandet till kläder

Den globala klädindustrin belastar miljön och upprätthåller social ojämlikhet. Bildkonstnären Riikka Kupsala från Åbo började undersöka sin egen garderobs ekologiska och sociala inverkan för att skapa en helhetsbild och hitta andra handlingsmönster. På utställningen Tygets tryck visas data-, textil-, och videokonst samt en helhet i form av en workshop som uppmuntrar till reflektioner kring förhållandet till kläder. Utställningen visas 11.5.–4.6.2023 i Galleria Huuto i Helsingfors.

För att bruket av kläder ska bli mer hållbart behövs det strukturella förändringar, och individen måste göra sin del som medborgare och konsument. Att kräva lösningar av politiker och klädföretag förutsätter insikt om de problem som är en del av våra klädvanor.

”Det finns information om klädindustrins nackdelar, men i den globaliserade världen är informationen inte förenlig med favoritbyxorna. Jag ville skapa en förbindelse mellan dessa, och på det viset få mer kunskap och känna mer smärta, det vill säga empati med den levande och icke-levande miljön samt mina medmänniskor. Att känna empati föder förändring”, säger Kupsala.

I utställningen skapas denna förbindelse av data som Kupsala samlat om sina egna klädvanor, och ställvis av jämförelser med allmän information om till exempel finländares klädvanor och den globala fiberproduktionen. Empatin sprids bland publiken på den öppna workshoppen, där besökaren kan brodera naturmotiv på tygbitar som kan användas för att lappa hål i kläder.

”Jag tycker att förbindelsen till de egna kläderna stärks då man sköter om, lappar och modifierar dem. Om kläderna används längre minskas också deras ekologiska fotavtryck”, berättar Kupsala.

På utställningen visas delar av en helhet som dessutom sprider sig på nätet. I galleriet visas textil- och videoverk som behandlar data samt en textilskulptur av kasserade kläder. Dessutom ordnas en workshop där besökaren kan lappa kläder. Till helheten hör också Instagram-inlägg som tar ställning till modeföretagens affärsverksamhet.

Verket har förverkligats med stöd av Turku stad / Kulturnämnden och Centralen för främjande av visuell konst VISEK.

Riikka Kupsala utexaminerades från Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola 2017. Hon arbetar med konceptuell tid- och rumskonst. Kupsalas konstnärliga uttryck grundar sig på rörlig bild samt skulpturala och textila metoder. Med konstnärliga medel undersöker hon konsumtion och dess hållbarhet ur ett personligt perspektiv.

Kontaktuppgifter:
Riikka Kupsala, riikka(at)kupsala.net
www.kupsala.net/riikkakupsala

Taggar på sociala medier:
@riikupsa
@riikkas_wardrobe