• Risako Yamanoi

Risako Yamanoi

Next time, I will remember

14.10.-6.11.2022

Risako Yamanoi
Next time, I will remember
14.10.-6.11.2022

Utgångspunkterna för Risako Yamanois separatutställning Next time, I will remember är gamla fotografier som konstnären hittade i sina farföräldrars (morföräldrars) hus och en underlig dröm hon hade efteråt. I drömmen har konstnären en diskussion med någon som stod henne nära som barn, och inser samtidigt att hon inte tydligt kan minnas personens ansikte eller röst. Upplevelsen fick konstnären att reflektera över hur stor del av hennes minnen som redan gått förlorad, om de flesta minnen kommer att försvinna och vilka minnen som stannar med henne till slutet.
Utställningen består av en grafikserie, teckningar, hittade foton och text. Den behandlar minnen som bleknar men ofrånkomligen är en del av identiteten, och försök att utforska gränsen mellan minnen, drömmar och verklighet.

Risako Yamanoi är en bildkonstnär som bor i Helsingfors och huvudsakligen arbetar med grafik, installationer och publikationer. Hon är konstmagister från Bildkonstakademin i Helsingfors, där hon studerade grafik. Hon är intresserad av människors personliga berättande. I sin konstnärliga praxis undersöker hon hur vi konstruerar personliga narrativ utgående från de minnen och föremål som är tillgängliga.

Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande i form av ett coronastipendium.

riskoy.wordpress.com