• Rita Jokiranta, Without Them We Love
  • Rita Jokiranta, Without Them We Love
  • Rita Jokiranta, Without Them We Love

Rita Jokiranta

Without Them We Love

10.2.-5.3.2023

Rita Jokiranta
Without Them We Love
10.2.-5.3.2023

Den trekanaliga videoinstallationen Without Them We Love är en visuell dikt som har sin utgångspunkt delvis i konstnärens personliga känslor av förlust, sorg och saknad samt delvis i frågan hur vi kan leva utan dem vi älskar. Hur vi kan fortsätta då omgivningen ter sig ångestfullt vacker men glädjen att dela upplevelsen med sig har försvunnit. Någonstans gryr ändå tröstande hopp och en ny början.

Verket har filmats i en liten fransk by under två pandemivintrars gråaste månader. Det centrala i installationen är en översvämmande flod som följs från dag till dag i varierande väderlek, ljusförhållanden och tidpunkter. I de mindre projektionerna växlas närbilderna av vattenytor och speglingar samt vinterns trista växter och andra detaljer. Tolkningen – om den behövs – lämnas till betraktaren som kan spegla sina tankar och känslor i det symboliska bildflödet.

Verkets längd är 15:55min och projiceringarna bildar en helhet. Verket kompletteras med ett ljudlandskap som innehåller pianoverket Nocturne No. 11 in F! minor, Op. 104/1 (1913) av franska kompositören Gabriel Fauré, framförd av Chris Breemer (www.pianosociety.com).

Rita Jokiranta är mediakonstnär som använder huvudsakligen rörlig bild och foto i sitt konstnärliga skapande. Under de senaste åren har hon gjort främst experimentella flerkanaliga videoinstallationer och storskaliga uteprojektioner. Teman har varierat från migration, klimatkrisen eller havet till dynamiken mellan bild, tolkning och händelse. Hennes verk har visats i solo- och grupputställningar i Finland, övriga Europa och Nordamerika.

Tack till
Ålands kulturdelegation och Stiftelsen Grez-sur-Loing

För utställningens teknik står Jorma Saarikko/Pro AV Art Oy

Kontaktuppgifter
Rita Jokiranta
ritajokiranta(a)gmail.com
+358 400 722 669
www.ritajokiranta.com
instagram (a)ritajokiranta