• Roy Aurinko, Medusas spegel
  • Roy Aurinko: Keltainen peili 2020-2021, akryyli ja öljy kankaalle, 150x130cm
  • Roy Aurinko: Peräpeili 2021  akryyli, öljy ja sementti kankaalle, 165x130cm
  • Roy Aurinko, Galleria Huuto
  • Roy Aurinko, Galleria Huuto
  • Roy Aurinko, Galleria Huuto

Roy Aurinko

Medusas spegel

Huuto II 30.4.-23.5.2021

Roy Aurinko
Medusas spegel

30.4.-23.5.2021

Våra utställningar är öppna på första maj normalt kl. 12-17, välkommen!
Ingång från Kalevagatan 43 gård


Målningar av fantasin om det sublima

I utställningens verk behandlar jag olika sätt att se: att fjärma iakttagelserna från blickfånget och att göra de egna iakttagelserna mer sublima. Min utgångspunkt är ett optiskt hjälpmedel som tidigare användes för att betrakta landskapet. Claude-spegeln, även känd som den svarta spegeln, har fått sitt namn av landskapsmålaren Claude Lorrain som levde på 1600-talet.

Att se landskapet med blotta ögat ansågs estetiskt okultiverat på 1700-talet. Betraktaren tänkte sig att Claude-spegeln istället för vulgär natur visade en vacker målning. Om man upptäckte en särskilt pittoresk vy kunde man ta fram sin spegel, vända ryggen mot landskapet och betrakta det via hjälpmedlet som beskärde och skapade en dimmig, mer estetiskt tilltalande vy. Claude-spegeln hänger ihop med begreppet sublim som uppstod på 1700-talet. Begreppet bygger på att människan projicerar sina egna känslor på naturfenomen, för att sedan uppleva fantasin om det sublima som om det vore en del av själva fenomenet. Jag närmar mig upplevelsen av det sublima från bildkonstens perspektiv som kan tänkas eftersträva estetiska upplevelser och rentav känslor av helighet; häpnad, högaktning och förundran under arbetets gång och inför det färdiga verket.

Utställningens namn hänvisar till Italo Calvinos tolkning av den grekiska myten. I myten kan Medusas förstenande blick undvikas endast om den skräckinjagande varelsen betraktas via en spegelbild. Calvinos tolkning av myten går ut på att litteraturens tunga ämnen ska behandlas indirekt, med lätthet och via speglingar. Jag tycker att den italienska författarens uppfattning är besläktad med det abstrakta måleriet, som medvetet fjärmar sig från avbildning av den synliga världen.

Roy Aurinko (f. 1972) är en bildkonstnär som bor och arbetar i Heinola. Han har avlagt konstmagisterexamen vid Lapplands universitet. Aurinko är känd för sina stora abstrakta målningar i grotesk och expressiv stil: spåren av arbetsprocessen och materialkänslan är närvarande i verken. Han arbetar huvudsakligen med en blandteknik som förenar olja, akryl, krita och cement, och som samtidigt har drag av både måleri och teckning. Utställningen i Huuto är konstnärens adertonde separatutställning.

Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande.

Kontakt:
polaroy(a)me.com
050 5700 909