Galleria Huuto är ett konstnärsdrivet friare rum för konst. Den allmännyttiga föreningen Bikupan rf är ansvarig för Galleria Huutos verksamhet. Den har över hundra konstnärsmedlemmar.

Huuto har för tillfället gallerier i Helsingfors centrum: allaktivitetsutrymmet på Eriksgatan 36 / Kalevagatan 43.

Mer infromation om nya utrymmet kommer inom kort.

GALLERIA HUUTO

Galleria Huuto är ett alternativ till de traditionella konstinstitutionerna och
till andligt inskränkta hierarkiska strukturer. Galleria Huuto är framför allt ett forum för:

1) konstnärer från konstens alla områden

2) experimentell och icke kommersiell konst

3) internationella och inhemska samarbetsproduktioner

4) konstnärliga produktioner som har ett vidare socialt, kulturellt eller samhälleligt innehåll.

Galleria Huuto arrangerar årligen ca 50-70 utställningar. Galleria Huuto har publicerat ett konstprojekt i bokform, ordnat olika evenemang och gästande utställningar utanför de ordinära galleriutrymmena. Konstnärerna inom Huuto kommunicerar direkt med publiken, på egna villkor, utan mellanhänder. Konstnärlig frihet och självständighet hör till grundläggande värden för Huuto. Verksamheten och ekonomin är underordnad dessa principer.

Huuto drivs med hjälp av gemensamt arbete och utställningskostnaderna hålls därigenom så låga som möjligt.

På galleriet arrangeras privat- och grupputställningar, performance, tvärkonstnärlig verksamhet, projekt som utforskar konstens gränser; här framförs elektrisk och akustisk musik, visas film, video och ordnas diskussionstillfällen. Galleria Huuto producerar även gästutställningar med aktuella teman och intressanta konstnärer och konstnärsgrupper från hela världen.

På Galleria Huuto visar varje konstnär sin egen linje och ansvarar för sin egen utställning. Konstnärerna har oftast ansvaret för övervakningen av sina utställningar vilket bidrar till att publiken har en möjlighet att reagera och ställa frågor direkt till konstnären – en lyx som de kommersiella gallerierna sällan kan erbjuda.
Hundratals konstnärer från Finland och från andra delar av världen har ställt ut på Galleria Huuto eller deltagit i Huutos projekt.

Galleria Huuto grundades i november 2002.

Huutos verksamhet har fått stöd av:
Alfred Kordelinin rahasto
Helsingin kulttuurikeskus
Koneen säätiö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Suomen Kulttuurirahasto
Suomen Taideyhdistys
Svenska Kulturfonden
Taiteen keskustoimikunta
Valtion kuvataidetoimikunta
Uudenmaan Taidetoimikunta
Frame
Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Galleria Huuto (Mehiläispesä ry – Bikupa rf.) styrelsemedlemmar 2018-2019:

Antti-Ville Reinikainen (ordförande), Aino Jääskeläinen, Anna Broms, Kaarina Ormio, Kalle Turakka Purhonen, Kasper Muttonen, Maiju Salmenkivi, Marja Viitahuhta, Marjo Levlin, Paula Puoskari, Satu Rautiainen.
Vice styrelsemedlemmar: Aleksi Martikainen, Anu Haapanen, Azar Saiyar, Beata Joutsen, Elina Strandberg, Gun Holmström, Heli Änkö, Jesse Avdeikov, Terhi Heino, Timo Tähkänen.

Kontaktuppgifter:
Henni Oksman,, director(at)galleriahuuto.net, tel. 0400-653 461