• Naamio
  • Puulapsi
  • Taikurit
  • Uudistuminen
  • Metsän kerrokset

Mikko Kallio

Trollkonstnären och en kamera gjord av modellera – verk på papper

Uudenmaankatu 29.12.2013-19.1.2014

Mikko Kallio
Trollkonstnären och en kamera gjord av modellera – verk på papper
Galleria Huuto Nylandsgatan
29.12.2013-19.1.2014

”I Mikko Kallios verk öppnar sig en särpräglad värld där likt och olikt blandas, lätt och ledigt. Energin flödar, människan korsar sig med gräset, vanskapta gestalter kliver runt, ramlar och vimlar i flacka vidsträckta landskap. Gestalterna samlas emellanåt i klungor för att åter skingras.

Det dröjer en stund innan jag fångas av dessa landskap. Sedan fylls jag av en märklig känsla av frid. Bedömningar och värderingar upphör. Allt det olika övergår i harmoni, som i en jam session där ett band spelar tillsammans under den målade ytan med instrument som inte kan beskrivas.

Ur konstverken uppstår frågan om människan kan ge en klar mening eller förklaring till allt det hon upplever – och om det ens är nödvändigt.”
(utdrag ur fil.mag. Jarkko Suhonens text 2013)

”Då jag var åtta år, kort innan jag fick en egen Kodak A1-kamera, tog jag foton med en kamera som jag själv gjort av modellera. Jag fotograferade mina föräldrar, och fotografiet framträdde blixtsnabbt med hjälp av en blyertspenna och en pappersbit ”i mörkrummet inne i kameran”. Vid samma tid tog jag starkt intryck av en trollkonstnärs föreställning som jag såg på TV och jag fick en egen trollerilåda.

Barnets lek och bildkonstnärens skapande arbete är av helt olika karaktär men det finns vissa likheter. Barnet leker genom att härma vuxna, men leken hoppar ofta över det vardagliga och saker och ting ställs alltså uppochnervänt. I mitt konstnärliga skapande är mitt mål diametralt till att avbilda verkligheten eller strukturera den. I mina verk konstruerar jag världen på nytt. Arbetena på utställningen hör till en visuell värld som är helt olik den vardagsmiljö där vi lever. Att skapa konst är för mig en strävan mot att förverkliga det omöjliga, att ”trolla”. I konstverken ser vi människoliknande figurer – clowner, hemlösa asketer och akrobater – som besegrar tyngdkraften och förenar himmel och jord.

Den amerikanska konstnären Ellen Gallagher som jag intervjuat i en artikel i tidskriften ••• i november talade om havets lagringar och ändlöshet samt hur dessa hänger samman med papperets beskaffenhet och karaktär. Tanken att papperet är oändligt fascinerar mig eftersom jag arbetar med att klippa, lägga till och avlägsna papper. De spår som syns i konstverket vittnar om ändringarna. Lagringar och skikt som jag upplevt i skogen har påverkat mitt arbetssätt. Skogens historia berättar om krig, om bastur som byggts och där nya liv fötts – men samtidigt också om det skiktmässiga i naturen.

I mitt arbetssätt ingår tanken att tiden inte är lineär, utan historien, nuet och framtiden och till och med dygnets timmar är samtidiga. Intill det varma gula skenet finns stjärnhimlen. Bildens fragment bildar en helhet, precis som människans på förhand obekanta erfarenheter formar hennes världsbild. Konstverkens prickar och linjer syftar på textiler och vår miljö samt på kläder som binder vår hud vid världen. Svärmarna av prickar i mina bilder har uppstått ur iakttagelser av det brus som finns i oss, förändringens brus. De tekniker jag använt mig av är tusch, olika pennor, pappersklipp samt akvarellfärg”.
(Mikko Kallio 22.11.2013)

Mikko Kallio (f.1971) är en bildkonstnär från Tammerfors som delvis är verksam i New York. Hans konstverk återfinns i Helsingfors stads konstmuseum, statens konstsamlingar, Tammerfors och Valkeakoski städers konstsamlingar, Raimo Anttilas stiftelses och Tammerfors församlingars samlingar samt i privata samlingar i Finland, Sverige, Danmark och USA. Kallios verk har ställts ut i privatutställningar i Finlandia University Gallery (Hancock, Michigan, USA 2013) och Taidesalonki Husa (Tammerfors, 2012) samt i Galerie TOOLBOX tillsammans med bildkonstnär Kati Rapia (Berlin, 2012) och tillsammans med fotokonstnär Jaakko Heikkilä i Trygve Lie Gallery (New York, 2012), Birkalands triennal (Tammerfors, 2012) och utställningen MAZZANO! (Tammerfors konstmuseum, 2012). Kallios verk finns utställda i samlingen Flat Files på Pierogi gallery (Brooklyn, New York 2011–). Kallio är medlem i Målarförbundets styrelse (2013–) och han verkade som länskonstnär i Birkaland 2008–2011.

Utställningen är öppen 29.12.2013–19.1.2014 (stängt 31.12. och 1.1.)
Öppettider tis–sön kl. 12–17

Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande.

mikko(at)mikkokallio.com
tfn 0503465032
www.mikkokallio.com