• Henni Alftan
  • La Méduse
  • Les Conspirateurs
  • Peeping
  • St Thomas
  • The Close Up II

Henni Alftan

Série noire

Viiskulma 3.10.-21.10.2012

Henni Alftan
Série noire
Galleria Huuto Viiskulma
3.10.-21.10.2012

Jag är intresserad av hur bilden uppstår, det vill säga dess förhållande till föremålet, materialet och tekniken som ger bilden kroppslig form och gör den synlig. Eftersom bilder verkar uppstå i färgmassan som av sig själv är det mycket frestande att måla som om man tittade på moln. Vi har av naturen ett behov av att tolka allt det vi ser. Därför ser vi ofta bilder i fläckar och några penseldrag. Vi skapar oupphörligt mening i en värld som är utan mening. Förnimmelsen är meningslös utan en tolkning. Fantasin är på sätt och vis det som binder oss samman med verkligheten. Ibland närmar sig mina bilder det abstrakta eftersom jag försöker förstå igenkännandets mekanismer. Jag vill pröva gränserna för att ge uttryck för form.

Jag har alltid varit mer intresserad av ett analytiskt sätt att närma sig målarkonsten än av ett intuitivt. Marcel Duchamp skrev att en målning vanligtvis är en syn som uppenbaras (l’apparition d’une apparence). Jag vill dekonstruera och förstå fenomen. Motiven för mina målningar är tekniken, målarkonsten och dess historia, men också det som målningarna föreställer. Jag försöker göra varje konstverk till en kritisk bild av sig själv, av det konstverket är. Därför är mitt penseldrag inte egentligen så expressivt utan noga övervägt och snarast manieristiskt. Manierismens målsättning var inte egentligen att föreställa något världsligt, utan visa på konstens medel, att representera konsten.

Utställningens och seriens namn, Série noire, är namnet på förlaget Gallimards bokserie med kriminalromaner och deckare. Bokserien har också gett namn åt genren film noir. Série noire är en serie målningar om det vi inte ser i bild. Denna osynlighet, undanskymdhet eller frånvaro är av större betydelse än själva det objekt vi inte ser. Mina bilder syftar speciellt på filmkonstens ikonografi, eftersom man i filmen använder sig av narrativa metoder som får oss att tro att vi ser något som inte finns. Filmens hors champ är bokstavligen en omöjlighet i målarkonsten, eftersom målningen inte är ett avtryck av verkligheten utan en konstruerad bild, vilket innebär att ingenting lämnas utanför bilden. Utanför den målade bilden finns inte något som kan lämnas bort. De narrativa mögligheterna som hors champ medger är inte för den skull mindre i målningen.

Henni Alftan (f. 1979) är en ung finländsk bildkonstnär, bosatt i Paris. Hon har utexaminerats från Ecole nationale Supérieure d’Art de la Villa Arson i Nice och Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts i Paris. Hennes arbeten har regelbundet ställts ut i Frankrike, både i konstgallerier och i icke- kommersiella lokaliteter, liksom även i andra europeiska länder.

Suomen Kulttuurirahasto (Finska kulturfonden), Alfred Kordelins stiftelse och Oskar Öflunds Stiftelse har vänligen understött utställningen.

www.hennialftan.com
hennialftan(at)yahoo.fr
050-467 8334