• SiljaPalomaki

Välkommen, häng med och lyssna på några traditionella karelska sånger och
vaggvisor, ackompanjerad på ukulele och kantele.

15.9.2016 kl. 16.30-17.00 Silja Palomäki uppträder på Galleria Huuto Busholmen som en del av Edwina Goldstones utställning Intimate Resistance. Lauluja Karjalan mailta är Silja Palomäkis solo performance.