• Kaatopaikka
  • Pirjetta Brander & Emilia Niskasaari: Kaatopaikka
  • Pirjetta Brander & Emilia Niskasaari: Kaatopaikka
  • Pirjetta Brander & Emilia Niskasaari: Kaatopaikka
  • Pirjetta Brander & Emilia Niskasaari: Kaatopaikka
  • Kaatopaikka
  • Kaatopaikka
  • Kaatopaikka
  • Kaatopaikka
  • Kaatopaikka

Emilia Niskasaari, Pirjetta Brander

Soptippen

Jätkä 2 18.4.-3.5.2015

Pirjetta Brander och Emilia Niskasaari
Soptippen
Galleria Huuto Busholmen, Busen 2
18.4 – 3.5.2015

Soptippen är en installation byggd av återanvänt kartongpapper. Kartongen är tagen direkt från ett soprum. Teman för installationen är skräp, slöseri och girighet. Temana visar sig som fågelssvärmar som kastar sig mot ljuset, svarta hål, söndriga strukturer och ytor, rörelser och ljud.

Emilia Niskasaari (1981) och Pirjetta Brander (1970) är skulptörer från Helsingfors. Soptippen är deras första gemensamma utställning.

Ytterligare information:
Pirjetta Brander: pirjettabrander(at)pirjettabrander.com
www.pirjettabrander.com
Emilia Niskasaari: emilia.niskasaari(at)uniarts.fi