• Transition
 • Ola Nilsson: Skantstulls trail
 • Susanne Högdahl Holm: Brechts bibliotek
 • Susanne Högdahl Holm: Brechts library
 • Michael Ellburg:
 • Kenneth Pils: Being here & there
 • Björn Olsén: 1+1=1 eller 1+1=3
 • Lotte Nilsson Välimaa: Detail from the installation
 • Jannike Brantås: minne muisti souvenir memoria
 • Monika Larsson: En annan skog
 • Agneta Björklund: Skiss I
 • Monika Masser: Shunga, marble
 • Karin Häll: 1 week, 7 containers
 • Karin Häll: Skates
 • Christina Göthesson: Detail from installation - I'm here. Who are you?
 • Christina Göthesson: Detail from installation - I'm here. Who are you?
 • Anna Stina Erlandsson: Still, Moving
 • Rikard Fåhraeus
 • Åsa Eliason

STUDIO 44

SOUVENIRING FUTURES – TRANSITION

Jätkä 1 24.1.-10.2.2013

SOUVENIRING FUTURES – TRANSITION
Galleria Huuto Jätkäsaari 1
24.1.–10.2.2013

Deltagare:
 Agneta Björklund, Lillemor Boman Carlén, Jannike Brantås, Åsa Elieson, Michael Ellburg, Anna Stina Erlandsson, Rikard Fåhraeus, Christina Göthesson, Karin Häll, Susanne Högdahl Holm, Andrea Hvistendahl, Monica Larsson, Monika Masser, Penka Mincheva, Ola Nilsson, Lotte Nilsson-Välimaa, Björn Olsén, Kenneth Pils och Peter Westman

SOUVENIRING FUTURES – Transition är en del av samarbetsprojektet mellan de konstnärsdrivna Studio 44 och Galleri Huuto, Helsingfors.
Utställningen äger rum under det år Studio 44 firar 10 år på konstscenen då konstnärer från Studio 44 är inbjudna att gästa Finland mellan 23 januari – 9 februari 2013 i Galleri Huutos nya, stora lokal; Jätkäsaari Makasiini L3.
Hösten 2012 gästade Galleri Huuto Studio 44 med utställningen I see.
Som en del av projektet vill vi ta vara på våra gemensamma erfarenheter, bygga nya kontaktytor och verka för en starkare och öppnare nordisk konstscen.

Tematiskt tar utställningen fasta på de många överfarter och förflyttningar mellan länderna som varit en viktig del av Finlands och Sveriges historia. Utställningen undersöker den blick och förståelse för varandra som detta genererat.
Just resan, överfarten, placeras centralt i utställningsidén för att belysa det fysiska och mentala mellanland som uppstår vid en förflyttning mellan två tillstånd. Vi befinner oss då i en ännu inte upplevd framtid samtidigt som minnet av det vi lämnat bakom oss är mycket närvarande.

Införskaffandet av en souvenir är en händelse i nuet, i det på plats upplevda.
Souveniren är ett ting som får plats i resväskan och som kopplar samman just minnet och nuet. På samma sätt som en intressant utställning inpräntar ett minne som blir kvar bär också souveniren på en förhoppning om en framtid i vilken man kan tänka tillbaka och minnas en fabricerad bild. Att objektifiera eller visualisera en framtid är ett arbetssätt som konstnären är väl bekant med. Att konkretisera de möjliga vägar som ligger framför oss, att använda symboler med sikte på framtiden, gör oss mindre rädda att delta i en ständigt föränderlig värld.

Genomfört med stöd från:
The Swedish Arts Grants Committee´s International Programm for Visual Artists, iaspis och Kulturfonden för Sverige och Finland

…………………………………….

Galleria Huuto Jätkäsaari
Busholmens Magasin L3
Stillahavsgatan 6 (fd Hietasaarenkuja 6), Helsingfors

Spårvagn 9, hållplats Bunkern, gå en liten sträcka tillbaka in mot stan, magasin L3, en stor tegelröd byggnad, är första byggnaden på höger sida, vid havet.


Näytä suurempi kartta