• Räty & Kärkkäinen

Hanna Räty, Kari Kärkkäinen

SPEGELN

Viiskulma 30.6.-11.7.2004

Hanna Räty:
”Tema för utställningen är självporträtt, spegelbild, jagbild. Målningarna baserar sig på fotografier som jag tagit av mig själv genom åren. Jag reflekterar över teman som att balansera mellan olika roller, att vara utomstående, kärlek, egna gränser, att dela med sig själv och tidens gång. Utställningens arbeten har tillkommit under åren 2003-2004. Tekniken är oljefärg, oljepastell och vaxmålningar.”

Kari Kärkkäinens skulpterade självporträtt är gjorda i trä.