• Stigma
  • Stigma
  • Stigma
  • Heidi Lunabba: Stigma
  • Heidi Lunabba: Stigma
  • Heidi Lunabba: Stigma
  • Heidi Lunabba: Stigma
  • Heidi Lunabba: Stigma
  • Heidi Lunabba: Stigma
  • Heidi Lunabba: Stigma

Heidi Lunabba

Stigma

Jätkä 2 24.1.-8.2.2015

Heidi Lunabba i samarbete med Anne Pietarinen
Stigma – Fotografier och installation
Galleria Huuto Busen 2
24.1.–8.2.2015

Vem bjuder in kackerlackorna att sova över? Vem och vill gå på date med apan eller vara råttans kompis?

I bildserien Stigma visualiseras olika fördomar genom djurkaraktärer. I bilderna skapas relationer eller situationer som är vanliga i vår kultur, men som normerna hindrar oss från att ha med ”fel sorts människor”. Djurkaraktärerna är modeller med tygbeklädda masker. Materialet är i huvudsak återanvända kläder som ger karaktärerna ett personligt uttryck.

Ett diskriminerande tankesätt möjliggörs genom att avhumanisera och gruppera, att dela in i vi och de, i olika grupper med olika egenskaper och beteendemönster. Individer märks med gruppens stigma. Det finns rasister, men väldigt få av oss vill räkna oss till dem. Ändå känner de flesta till vilka fördomar som finns gentemot olika grupper i samhället, vi godkänner dem kanske inte, men är det möjligt att inte låta dem påverka våra föreställningar?

Stigma är en del i en större projekthelhet där Heidi Lunabba i samarbete med personer utanför konstvärlden, utgående från deras erfarenheter, skapar vi bilder som granskar och utmanar samhällets normer. Bildserien Stigma är producerad i samarbete med Anne Pietarinen, som också själv figurerar i alla bilderna.

”Lähdin liikkeelle ajatuksesta, että me kaikki lokeroimme tietomme ja kokemuksemme. Me puhumme taiteilijoista, porvareista, kristityistä, naisista, miehistä, heteroista, homoista, menestyjistä, urheilijoista, luovuttajista jne. Tämä on sitä, mitä me teemme, jotta voisimme olla vuorovaikutuksessa toistemme kanssa; rakennamme käsitteistöä ja kanavia, joilla hahmotamme ympärillämme olevaa elämää ja sen ilmiöitä. Mielestäni tämä lokerointi on toisinaan myös leimaa-antava, jolloin se kääntyy ihmisiä vastaan, tähän ilmiöön halusin puuttua.” Berättar Anne om utgångspunkten för bildserien.

”Under projektets gång blev jag nyfiken på hur allmängiltiga egenskaperna som vi kopplar ihop med olika djur är. Jag ställde en öppen fråga på Facebook och det uppstod en livlig diskussion om vilka djur som har olika karaktärsdrag, samtidigt som någon konstaterade att man inte gärna vill koppla ihop fördomar till någon specifik grupp” berättar Heidi Lunabba. Svårigheten med temat är att lyfta fram normen och fördomen utan att förstärka den. ”Man börjar själv känna sig som en som diskriminerar om man har en idé om ett djur som kunde kopplas ihop med en diskriminerad grupp. Som om man själv är egenhändigt ansvarig för diskrimineringen.” skriver Malin Klingenberg i diskussionen. ”Genom djurkaraktärerna kom vi åt fördomen i sig istället för att förstärka fördomar genom att peka på en specifik grupp. Rävarna, råttorna eller ormarna kan symbolisera olika saker för olika personer, bilderna är baserade på de fördomar vi tycker oss se i vårt samhälle” säger Lunabba om bilderna.

Utställningen är producerad med stöd av Svenska Kulturfonden, Kordelins stiftelse och Konstsamfundet.

Kontakt: Heidi Lunabba, heidi(a)lunabba.com, +350503493029, www.heidilunabba.com