• Simo Ripatti

Simo Ripatti

Störtdykning

Jätkä 2 26.3.-10.4. 2016

Simo Ripatti
Störtdykning
26.3. – 10.4. 2016
Galleria Huuto Busholmen – Busen 2

Under påsken är galleriet öppet normalt (stängt på måndag som vanligt).

Störtdykning är ett rumsligt verk som grundar sig på det ögonblick då vi själva inte mera kan påverka vad som händer härnäst. Vad tänker vi då? Vi reagerar innan reaktionen når hjärnan, reflexen är snabb och automatisk.

Min stil är ganska avklädd, tyst och sparsmakad och konstverkens påverkan grundar sig på det diskreta och delvis på det oväntade. När det lyckas, svarar inte det anspråkslösa och det mycket enkla konstverket på frågor och ställer inte dem ens, utan fastställer området där vi kan ställa frågorna. Verkets anspråkslöshet tvingar oss att stanna upp och begrunda vad verket ifråga egentligen är. Som bäst kan verket öppna nya betydelser för åskådaren och visa hur mycket hon har tänkt på temat eller hur mycket det intresserar henne. Effektiviteten i mina verk framträder just i enkelheten och i det diskreta. Mina verk är sammankopplade med sitt ursprung, vilket ger utrymme för åskådarens tolkning.

Utställningen har fått understöd av:
Suomen Kulttuurirahasto
Statens visuella konstkommission
Centret för konstfrämjande Tavastlands konstkommission

Simo Ripatti
050-5819775
ripattisimo(a)gmail.com
http://simoripatti.com/