• Anastasia Artemeva & Liisa Ahlfors: Mökki /  Дача
  • Liisa Ahlfors ja Anastasia Artemeva: Mökki /  Дача
  • Liisa Ahlfors ja Anastasia Artemeva: Mökki /  Дача
  • Liisa Ahlfors ja Anastasia Artemeva: Mökki /  Дача

Anastasia Artemeva, Liisa Ahlfors

Stugan / Дача

Uudenmaankatu 21.6.-9.7.2017

Anastasia Artemeva & Liisa Ahlfors
Stugan / Дача
Galleria Huuto Nylandsgatan
21.6–9.7.2017

Stugan / Дача

”Den har fått en alldeles vansinnigt stor betydelse, allt det där med rötter och sånt. Jag funderade just här en dag att nu när jag väntar så mycket på att få komma dit… att tänk sen om den där stugan sku börja brinna? Eller om nånting sku hända och så sku den inte finnas mer, vad sku jag sen göra?”

Med en finsk sommarstuga och en rysk datja avses vanligtvis en fritidsbostad på landsbygden där man vistas under vissa säsonger. Anastasia Artemevas och Liisa Ahlfors finsk-ryska samarbete Stugan / Дача vid Galleria Huuto på Nylandsgatan uttrycker med konstens medel en upptäcktsresa till fritidsboendet i den ryska och finska kulturen med dess likheter och olikheter.

Utgångspunkten för vårt samarbete är både personliga och politiska. Ingendera av oss hade i barndomen en sommarstuga eller datja där familjen vistades – trots att de är så vanliga i de båda kulturerna. Samtidigt har vi tagit upp ett fenomen som debatterats i finländska medier, nämligen ryssars köp av mark och fritidsbostäder i insjö-Finland som finnarna uppfattar som sitt nationallandskap. Med konstverket ville vi reflektera över den finsk- och rysknationella idén om en sommarstuga eller datja som en institution som ger uttryck för den nationella identiteten samt ifrågasätta institutionen genom att låta individuella erfarenheter och uppfattningar om stugor och datjor komma till tals i våra respektive länder.

Av det material, intervjuer, privata fotografier samt minnen och berättelser som vi samlat in bland finländska stugägare och ryska datjniks som flyttat till Finland bygger vi ett installationskonstverk som fungerar som ett sommarhem mitt i stan. Utställningen Stugan / Дача är ett försök att skapa ett rum för kulturutbyte och överbrygga klyftan mellan grannländerna Finland och Ryssland.

Liisa Ahlfors (f. 1985) är en bildkonstnär bosatt och verksam i Tammerfors. Hon har en konstmagisterexamen från Aalto-universitetet samt YH-examen som bildkonstnär från Tampereen ammattikorkeakoulu. Ahlfors sätt att arbeta får sin näring av den utmaning en ny miljö ställer med konstverk som föds i möten mellan en plats, en situation och ett objekt. Hennes konstverk har vanligtvis formen av temporära installationer som byggts upp i utställningslokalen.

Anastasia Artemeva (f. 1989) är en konstnär född i Moskva men bosatt och verksam i Helsingfors. Hon har utexaminerats som konstmagister från Aalto-universitetet och har en kandidatexamen i konst från Limerick School of Art and Design i Irland. Artemeva undersöker och utarbetar ramarna för interaktion. Hon är intresserad av de sociala normernas koder och av accepterade sanningar, och ifrågasätter tillgänglighet och ensamrätt i förhållande till sociopolitiska, kulturella och personliga begränsningar.

På utställnings sista veckoslut lördagen den 8.7. organiseras workshops som liknar på saker man gör vid stugan. Workshops organiseras kl. 12-17, mera information senare!

Utställningen har vänligen understötts av Suomen kulttuurirahasto.

https://mokkidatsa.wordpress.com/

Närmare information:
Anastasia Artemeva
+358 44 237 6564
anastasia.artemeva(at)outlook.com
http://www.anastasia-artemeva.com

Liisa Ahlfors
+358 50 348 6725
liisaahlfors(at)gmail.com
http://www.liisahlfors.com