• Hetkinä joina muistan
  • Hetkinä joina muistan
  • Hetkinä joina muistan

Iiro Hokkanen, Ilkka Otsala, Janne Hast, Johanna Vanhala, Juha-Matti Toppinen, Maria Gullsten, Maria Sipilä, Matti Niinimäki

Stunder av hågkomst

Viiskulma 22.6.-10.7.2011

STUNDER AV HÅGKOMST – en interaktiv installation

Stunder av hågkomst är en interaktiv installation om att minnas, att komma ihåg, under stunder av kärlek och separation. På utställningen kan besökarna medverka i konstverket genom att skapa egna erfarenheter och berättelser med hjälp av en handdator. Alla konstverk har olika ljudlandskap som åskådaren kan lyssna till och sedan välja ut det landskap som bäst stämmer överens med egna upplevelser och erfarenheter. Åskådaren kan också ge konstverken en titel och berätta hur de doftar.

Installationen har ställts ut i Rovaniemi, Sankt Petersburg och Saarijärvi. På alla orter har utställningsbesökarna byggt upp berättelser utgående från konstverken. I Rovaniemi gav en lite över 30-årig man konstverk 1 (bilden nedan) titeln ”Risto gav sig av igen” och sade att konstverket doftar “Midsommardag”. Den lilla flickan Sasha (namnet fingerat) gav i Sankt Petersburg samma konstverk titeln “темный” / ”dyster” och sade att det doftade: ”лес мала дереврей” / ”skog och några träd”. Då vi gick igenom data från handdatorerna upptäckte vi att åskådarens egen livserfarenhet har ett starkt inflytande på hur man tolkar och upplever konstverken.

Vi vill med vårt konstverk reflektera över hågkomst och minnen, minnesbildernas sköra ofullständighet samt det subjektiva i att tolka erfarenheter. I installationen återfinns den nostalgiska minnesstunden efter en separation, stunden då allt det vackra och goda i relationen som gått i kras gör allra mest ont. Vårt konstverk handlar om identiteter som faller sönder då den egna uppdiktade kärlekshistorien möter verkligheten, ögonblicket då man förstår att allt bara var påhittat, att den andra upplevt allt helt annorlunda. Vad var egentligen verkligt och sant?

Konstverket vi skapat är interaktivt genom att det förutsätter medverkan. Inte mekanisk medverkan, utan genom att åskådaren med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel skapar innebörd och mening genom att associera till egna minnen.

Vår arbetsgrupp är mångprofessionell. Maria Sipilä och Johanna Vanhala hade ansvar för den innehållsmässiga planeringen, fotografierna, videofilmerna och kostymering. Iiro Hokkanen svarade för ljudplanering, Juha-Matti Toppinen för scenografi, Ilkka Otsala för handdatoranslutningen, Maria Gullsten för produktionen och Matti Niinimäki samt Janne Hast för de interaktiva konstverken. Vi har utvecklat konstverken utgående från den feedback vi fått under utställningarna.
Kontaktinformation: Maria Gullsten, 040 5958852, maria.gullsten(at)gmail.com
Internet: momentsiremember.fi