•  Tiina Raitanen
  • Tiina Raitanen
  • Tiina Raitanen
  • Tiina Raitanen
  • Tiina Raitanen

Tiina Raitanen

SUO

Viiskulma 1.4.-19.4.2009

Olen kiinnostunut tilasta ja merkityksistä jotka jäävät kahtiajakoisten käsitteiden, kuten ylevä – banaali, rakenteellinen – abstrakti, seksuaalinen – hengellinen, sisäinen – ulkoinen, luonnollinen – keinotekoinen, kaksi- ja kolmiulotteinen, väliin. Myös ajatukset sukupuolen ehdoista, sukupuolesta elettynä merkityksenä, olemisen tilasta ja järjestyksestä ovat vaikuttaneet teoksiini.

Itse työskentely on minulle erityisesti tapa syventyä tarkastelemaan elämää, maailmaa ja teoksen tekohetkeä. Se on yritys jäsennellä asioita ja toisaalta myös todeta niiden irrallisuus. Ei niinkään ajatusten ja tunteiden järjestämistä vaan eräänlaisen tilan – mahdollisuuden – esiintuomista. Mielikuvat, muistot ja emootiot tiivistyvät työskentelymetodien kautta kokonaisuuksiksi, joita tekohetki ja aika muokkaavat ennakoimattomaan suuntaan. Hetket ja mielikuvat, jotka muisti palauttaa, ovat irrallisia osia. Niistä ei synny enää toisiinsa sidottuja selkeitä narraatioita. Keskeneräinen tulee valmiiksi luopumisesta.

Koen maalaukseni tilallisina aina suhteessa toisiinsa ja paikkaan, jossa ne esitetään. Galleriatilaan installoidut teokset käyvät vuoropuhelua ja valtataistelua kontekstinsa suhteen.

email. tiina.raitanen(at)gmail.com
p. +358 44 5728997.