• Supermarket, Piia Kokkarinen och Anu Haapanen
  • Supermarket, Timo Tähkänen och Piia Kokkarinen
  • Supermarket 2022, Elle Cockerel: Artist Is a Present
  • Supermarket 2022, Anu Haapanen & Piia Kokkarinen
  • Supermarket 2022, Anu Haapanen & Piia Kokkarinen
  • Supermarket 2022, Anu Haapanen & Piia Kokkarinen
  • Supermarket 2022, Elle Cockerel: Artist Is a Present
  • Supermarket 2022, Elle Cockerel: Artist Is a Present
  • Supermarket 2022, Elle Cockerel: Artist Is a Present

SUPERMARKET – Stockholm Independent Art Fair 2022
Leklandet, Skärholmen, Stockholm
26.-29.5.2022

Galleria Huuto deltar i den konstnärsdrivna konstmässan Supermarket i Stockholm 26.-29.5.2022.
Huuto representeras i år av Piia Kokkarinen och Anu Haapanen som tecknar en interaktiv installation på plats, och Timo Tähkänen vars clownfigur Elle Cockerel sysslar med tecknandet och konstnärens relation till publiken.

SUPERMARKET – Stockholm Independent Art Fair 2022