• SUPERVISION
  • Laura Ferrara: Eyewitness
  • Leonhard Müllner: Halosis
  • Susanna Flock, Search Term: Real People, Criminal

Laura Ferrara, Leonhard Müllner, Mari Mäkiö, Susanna Flock

SUPERVISION

Jätkä 2 1.6.-16.6.2013

SUPERVISION
Laura Ferrara, Susanna Flock, Leonhard Müllner & Mari Mäkiö
Galleria Huuto, Jätkäsaari 2
1.6-16.6.2013

Övervakning, upptäckt och kontroll blev utgångspunkten för fem olika och vidsträckta, konstnärliga undersökningar, som visas på Galleria Huuto den 1 till 16 juni 2013. Utställningen Supervision för samman verk av Laura Ferrara, Susanna Flock, Leonhard Müllner och Mari Mäkiö och handlar om övervakning samt granskar dess visuella mönster och tillvägagångssätt. Även om konstverken är olika både till innehåll och format, binds de samman av sin konceptuella riktning och undersökande övervakningsstrategier. Konstnärerna börjar där de institutionaliserade traditionella granskningarna slutar. Konstverken observerar, kontrollerar, registrerar och kategoriserar insamlade fakta när de konstnärliga interventionerna dissekeras, observationssituationerna vänds upp och ner och ibland är de dolda. Övervakningstaktik och strategier är dekontextualiserade och återanvänds inom en konstnärlig ram.

I Laura Ferraras installation och i hennes bok Andrew Kehoe Wasn‘t Wearing a Trench Coat sammanställer Laura Ferrara bilder på brott från olika epoker. Bilder och sobra handlingar från brottsplatser presenteras tillsammans med plågsamma fotografier av offren, som tagits av massmedia, bilder lagrade i vårt kollektiva minne. De svart-vita reproduktionerna är beskurna och sedan har man skrivit och målat på dem. Dessutom består hennes arbete Eyewitness av ett konstnärsporträtt, som består av ansiktsigenkänningsbilder, som använts i biometriska system av statliga myndigheter. I det här fallet var det fotografiska fragment av fem kvinnor, som en gång tagits av polisen, och som Laura Ferrara valt ur polisinrättningens bildkatalogarkiv i Zürich.

Däremot visar Susanna Flock i Search term: real people, criminal, affischer med sökord och indexering av foto- grafier i en bildbank. Därmed söker arbetet den visuella motsatsen till de kriminellt misstänkta i media. Själva fotona bevaras och bilderna skapas endast framför vårt inre öga, betraktande de egna stereoatypierna av misstänkta brotts- lingar. Negationsstrategi är närvarande i både Susanna Flocks och Laura Ferraras konstverk där förvrängda bilder av iakttagelserna visas. I alla tre konstverk omdirigeras och vilseleds blickarna på annat, vilket innebär att visuella tecken och mönster monteras ner.

Sökandet efter tecken handlar också om tolkningsfrågor. En liknande undersökning sker i installationen (eräs)elämä av Mari Mäkiö, där upphittade fotografier, rester från en persons liv, förvandlas till en återspegling av det förflutna och nästan glömda. Konstverket består av ljud och text producerade i samarbete med professionella inom olika områden samt ett porträtt, som är sammansatt av alla befintliga bilder av de okända ägarna till de upphittade fotoalbumen. De här fotografierna används inte som bevis, men ger oss tecken och öppnar för nya berättelser.

Leonhard Müllners videokonstverk Halosis återiscensätter en slags koreografi, tagen från en etablerad visuell vokabulär för övervakningstaktik med en civilklädd polis ur specialenheten. Kameran växlar mellan att vara dold och mycket nära huvudpersonen och leder sedan snabbt ögat till tomheten i en hall, vilket förstärker betraktarens spänningar. Så kastar Halosis omkull metoderna för observation och strategier som används av myndigheter. Kontraster, motstånd framträder. Ett isolerat objekt, tomma rymden. Jaga eller bli jagad?

Ytterligare information: Mari Mäkiö: mari.makio(at)gmail.com, 040 733 6120