• opas
  • Tapio Tuominen
  • Ken tästä käy
  • Taiteen kielestä
  • Puutarhan portilla
  • Opas

TAPIO TUOMINEN

Viiskulma 13.9.-24.9.2006

Mina teckningar har blivit till genom fria associationer utan skisser eller andra planer. Arbetsmetoden har gett resultat som har varit överraskningar för mig vid arbetets slut. Min strävan har varit att tränga in i den kaotiska värld som är typisk för psykotiska människor. I teckningarna finns också likheter med drömmar som innehåller rikligt med information och samtidigt en strävan att dölja den. Teckningarnas former föds i människans djup, där harmoni och skönhet smälter ihop med sina mest extrema motsatser för att avbilda livets och dödens motkrafter. Man kan hitta bisexuella kombinationer av manliga och kvinnliga drag. Ofta är hela bildytan full av figurer som ökar svårigheten att tillägna sig bildernas helhet. De öppnar sig lättare för betraktaren genom att studeras detalj för detalj som om de vore berättelser. De berättar om vår gemensamma värld där vi med alla våra krafter, genom fantasier om lycka, försöker få ordning på förvirring och inre kaos. I bästa fall kan mina teckningar fungera som speglar som kan visa kejsarna deras nya kläder.