• Tapio Tuominen: Tatuoidut sitaatit
  • Tapio Tuominen: Tatuoidut sitaatit
  • Tapio Tuominen: Tatuoidut sitaatit
  • Tapio Tuominen: Tatuoidut sitaatit
  • Tapio Tuominen: Tatuoidut sitaatit
  • Tapio Tuominen: Tatuoidut sitaatit
  • Tapio Tuominen: Tatuoidut sitaatit
  • Tapio Tuominen: Tatuoidut sitaatit
  • Tapio Tuominen: Tatuoidut sitaatit

Tapio Tuominen

Tatuerade citat

Jätkä 1 19.6.-6.7.2014

Tapio Tuominen
Tatuerade citat
Galleria Huuto Busholmen 1
19.6–6.7.2014

Varifrån kommer namnet ”Tatuerade citat”? Utställningen fick sin början med små blyertsteckningar som kommit till genom fria associationer. Småningom blev teckningarna större. Samtidigt blev användningen av tusch viktigare än blyertspennan. Tuschteckningarna dolde likt tatueringar blyertsteckningarna. Senare kom också färger och pratbubblor med citat från bland annat skönlitteraturen, filosofin och serietidningar.

I dialogen Staten (Politeia) av Platon skissar Sokrates upp en sarkastisk bild av ett primitivt samhälle, ”grisstaten”. I ”grisstaten” lever grisarna ett egoistiskt liv i överflöd vilket gör att det blir inflammerat i staten. I det måttlösa ihoproffandet efter mer egendom lever grisarna över sina tillgångar, vilket leder till att naturresurserna snabbt tar slut. För att kunna fortsätta livet i överflöd krävs det att grisarna plundrar grannstaterna på land och rikedomar. Det här leder ”grisstaten” i krig. Plundringskrigen måste utvidgas eftersom det är dyrt att underhålla en armé. Det i sin tur leder till att armén blir större och starkare och så vidare.

Men är egentligen ”grisstaten” så primitiv i jämförelse med vår egen tid? Handlar inte våra moderna stater i både öst och väst exakt likadant? Om staterna är så små att de inte kan plundra på egen hand bildas olika stats- och militärallianser. De som försöker försvara sitt land mot övermäktiga ockupationsarméer kallas i dag allmänt för terrorister. Ockupanterna som roffar åt sig naturrikedomar och kulturskatter ses däremot som hjältar och befriare. Inget har alltså förändrats på 2400 år.

I min tolkning av Platon genom min egen tid började grisar och grisliknande människofigurer befolka mina teckningar. Den dialog jag förde med mina nästan färdiga verk hjälpte mig att förstå det narrativa innehållet i dem. Stilen och uttrycket i mina verk blev stabilare och starkare. Min utställning kan karakteriseras som en konstnärlig utvecklingsberättelse där jag provat på olika teckningstekniker, som så småningom kom att sammanflätas med resten av mitt liv, och vilket leder till ett, till både uttryck och innehåll, mera beslutsamt arbetssätt.

Tapio Tuominen
Telefon: 050 3052816, e-post: tuominentapio(at)elisanet.fi

Öppettider under Midsommarhelgen:

Midsommar afton, Fredag 20.6. Öppet kl 12-17
Midsommardagen, Lördag 21.6. Stängt
Söndag 22.6. öppet kl 12-17