• cut_off_eyes
  • reiat
  • miss_j
  • bw
  • mark_test
  • Kujansuu

Jouni Kujansuu

Teckningar x 2

Viiskulma 28.11.-9.12.2007

Utställningens titel är Piirustuksia x 2 – Teckningar x 2. Jag har fjärmat mig från ämnet genom att använda mig av fotografier som utgångspunkt och gjort två versioner av varje motiv. Teckningsprocessen är skissaktig till sin natur, och undersöker begreppen original och kopia. Den motivskala jag använder är bred, men jag har valt att betona motiv som har att göra med varseblivande och seende.