• Tenhola ja Kontio
  • Antti Jussila, Maalaus
  • Samuli Kontio,
  • Samuli Kontio,
  • Samuli Kontio
  • Teemu Raudaskoski, maalaus
  • Uula Kontio,

TENHOLA & KONTIO

Viiskulma 1.3.-12.3.2006

TENHOLA

Tenhola är Antti Jussilas och Teemu Raudaskoskis tvåmanna konstnärskollektiv. Konstnärerna förenas, förutom av barndomen i
Österbotten, också av en mängd projekt från bildkonst till musik, av irrande på ett plan mellan högt och lågt. Bra konst är fäst vid stunden, ett kappvändartrick.

Installation: målningar, teckning och väggmålning

Yta, inget djup.
Då det i sexlinjernas reklamer lovas ”satsen i vädret med garanti”, vill man inte lämna plats för någon osäkerhet. Det är fråga om något mycket direkt, ett löfte i närpå fallande ton, som ändå inte är samma som det verkliga. I varje fall finns allt det vesäntliga där på ytan, och det som händer vid en djupare anblick, är det yttre skyldigt. Det som lovas, vad man visar; bara något skulle röras inuti.

Vilken är en bilds kraft och dess ställning? Hur mycket håller utrymmet, eller den upplevandes sinne? Vad är det vi lyfter fram ur den brokiga mosaiken? Viktiga pauser, tystnad; de finns inte till, de har jagats in alltför tätt. Kan bildfloden, summan av kontinuerliga
impulser, betyda lugn?

KONTIO

Uula Kontio

Min relation till bild och ljud samt till sysslandet med dessa har huvudsakligen vairt avslappningssträvande. Liksom vi (med Ehtivä läski) aldrig på förhand tänker ut vad vi spelar, har jag inte på år och dar byggt upp en bild. Till utställningen hämtar jag människobilder, våra sessioner här och där under detta och föregående år.

Samuli Kontio

I utställningen på Huuto-galleria har jag i mina egna verk återanvänt två stycken hittade symboler.

Kontakt:
Antti Jussila | 050 5305700 | antti@tenhola.org
Samuli Kontio | 040 7058363 | samulihaha@gmail.com