• Simonen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Tero E.K. Simonen

TERO E.K. SIMONEN

Viiskulma 25.7.-5.8.2007

Märkligare än bordet är tomheten kring det – konstverkets dimension i allvetandet

Paradoxens paradox är en paradox- ett spektakel som inte är ett spektakel –

Jag är skulptör och transformare. Mitt material är universalenergin och mitt medel konsten, som i sig är universalenergi. Mina konstnärliga intentioner har alltid inbegripit medvetandets expandering och fokusering. Ett vidgande av medvetandet är för mig orsaken till att vi finns till. Med medvetande förstås här både mänskans och kosmos medvetande, de är ett och samma. Mina verk försöker locka folk från sina vardagliga favoritvanor till ett ställe där det personliga försvinner. Det mest intressanta för mig, är att hitta och känna till mänskans inre rymd; inte att skapa splittrande yttre föremål. I praktiken betyder detta att jag handlar utgående från en situation, med sådant material och den konstform som situationen kräver. Allt är öppet från bomull till sten till immaterialitet.

Till allmänhetens kännedom sprids uppfattningen att man inte kan påverka med formalism längre, för allt inom nutidskonsten är redan gjort. Detta stämmer inte. Vi är så djupt underställda formalismens påverkan att vi inte ens märker det. Formalistiska fenomen påverkar oss hela tiden. Till dem som påstår att man inte kan påverka via formalism, säger jag att de inte tycks känna till alla möjligheter eller så är de betingade att förvänta sig ensidiga influenser.

Jag kan t.o.m. säga att min utställning baserar sig på formalistiska tillvägagångssätt, vad som sen menas med det. När någon frågar vilka konstnärer som påverkat min konst, anser jag att frågan är felställd och svaret är naturen. Om jag nämner en eller flera skapare ljuger jag. Eller om jag inte ljög skulle jag åtminstone vara orättvis mot många, många. Även om jag nämnde några påverkares namn skulle naturen ändå vara det rätta svaret. De skapare som har påverkat mig är en del av naturen och de inspireras av naturen, även om de inte ser det så. Naturligtvis är jag tacksam mot alla dem som lärt mig något och detta sakliga tack är jag redo att framföra.

Mer information: trosimoen@hotmail.com