• Pia Sandström
  • labyrinth1
  • labyrinth2
  • labyrinth3
  • thissideoftheforest
  • onepagedbooks1
  • wanted
  • onepagedbook2

Pia Sandström arbetar ofta med installationer som byggs av objekt, ljud, video och text. Hon är i sitt arbete intresserad av att synliggöra olika lager av verklighet och fiktion, vardag och magi. Hennes arbeten rör sig i gränslandet mellan bilden och det litterära. Texten presenteras ofta som del av installationerna, i bokform, eller som egna verk, exempelvis det pågående projektet Ensidiga böcker (2004-). Tematiskt rör sig hennes arbete just nu kring minnet, tankens vandring och olika personliga och geografiska verkligheter. Känslan av längtan och saknad och önskan att dela erfarenheter med andra människor. Pia Sandström´s arbete för tankarna bortom konventionella gränser och kategoriseringar och ger plats för både känslomässigt såväl som faktiskt deltagande.

På Galleri Huuto kommer Pia Sandström att visa This side of the forest longing for the great ocean som är en brevliknande affisch och en plats för berättande på internet. Arbetet har sitt ursprung i följderna av människors ständigt pågående flyttande och dess positiva och negativa erfarenheter som läggs till varandra och blir en del av den privata historien. Resultat av hur olika vi läser världen runt omkring oss. På websidan finns möjlighet till tillägg i form av kommentarer och bilder gjorda av publiken som svar på affischens form av öppen inbjudan

Wanted research assistant for project already under way (2006) är en installation i form av en fiktiv biografi relaterad till boken ”The Blindfold” av Siri Hustvedt. Betraktaren dras in i en annan människas historia och måste förhålla sig till olika rekvisita eller objekt. Objekten blir bärare av olika minnen och fantasier, en slags nycklar till en existens.

På Galleri Huuto kommer också Associationen, en bok som förhåller sig till ett konstverk, Loopen, en bok utan början eller slut och Ensidiga Böcker, att visa

Labyrint Arkiv ->
TextKonst ->

Marina Ciglar

Mer:
piasandstrom.com
thissideoftheforest.net
botkyrka.se/konsthallen

Utställningen är gjord med stöd av IASPIS – International Artists Studio Program In Sweden, Kulturkontakt Nord och Botkyrka kommun.

……….

Labyrint Arkiv

”De som tänker sig ett universum utan gränser glömmer att det finns ett begränsat antal böcker. Jag vågar föreslå följande lösning på detta urgamla problem: Biblioteket är obegränsat och periodiskt.” (Jorge Luis Borges, sid. 38 ”Biblioteket i Babel”, 1963. Översättning Sun Axelson, Albert Bonniers förlag 1998.)

Med dessa rader av Jorge Luis Borges bjöd Botkyrka Konsthall in konstnärer att bidra med Artist Book’s till utställningen Labyrint.

Artist Book-utställningen Labyrint pågick 18/11 2006 – 31/1 2007 på Botkyrka Konsthall, en scen för samtidskonst i Stockholm. Det var en stor internationell utställning med konstverk i bokform av över hundra konstnärer och konstnärsgrupper från hela världen. Utställningen blev ett annorlunda bibliotek som undersökte hur boken används som ett konstnärligt uttrycksmedel idag. Böckernas visuella intryck lockade besökaren att upptäcka vidare i biblioteket. Konstnärer idag använder allt oftare tankeproduktion dokumenterat i text som komplement till det visuella uttrycket.

Termen Artists Book’s myntades på 1960-talet i USA av konstnärer som experimenterade med nya sätt att gestalta och sprida konst. Det finns även uppgifter på att långt tidigare, redan på 1920-talet var ryssar som El Lissitsky och Ilia Zdanevich pionjärer med att använda boken som alternativ konstform. Twentysix Gasoline Stations av Dieter Rot och Ed Ruscha från 1962 brukar dock omnämnas som den första. Snabbt utvecklades Artist Book´s till en unik uttrycksform.

En Artist Book är enkelt uttryckt en bok eller ett bokliknande föremål som en konstnär har haft ett avgörande inflytande över. Den ska vara en manifestation av konstnärens kreativitet och ett konstverk i sig själv. Denna definition utesluter utställningskataloger, tidskrifter, tidningar, etc.

Utställningen var sammanställd av Pia Sandström, konstnär, och Joanna Sandell, konstnärlig ledare, på Botkyrka Konsthall. Pia Sandström skapade även utställningsrummet som en installation i form av ett cirkulärt bibliotek med specifika möbler. Till utställningen gjordes även en bok där alla deltagande konstnärer finns presenterade. Under utställningstiden gjordes ett program med läsningar och performance kopplade till verken i utställningen. Labyrint är under fortsatt arbete och är tänkt att återuppstå under 2008 i Botkyrka Konsthall i ny utvecklad form. På Galleri Huuto visas en del av de böcker som ingick i utställningen och som nu ingår i Labyrint Arkiv.

……….

TextKonstär ett pågående projekt i Galleri Huuto påbörjat 2005. Idén är att initiera, visa och öka samarbeten mellan konstnärer från olika fält som arbetar på gränserna mellan text och bild i Finland och Sverige.

Genom att bjuda in den svenska konstnären Pia Sandström och projektet Labyrint från Botkyrka Konsthall vrider vi åter perspektivet och utgår nu ifrån konstnärens utgångspunkt.

Vi är mycket glada och stolta över att få presentera Pia Sandströms arbete och samtidigt så många olika och intressanta konstverk som kombinerar, ifrågasätter och visar vad bild och text kan vara. Vi tackar alla som generöst ger oss möjlighet att se delar av det omfattande projektet Labyrint från Botkyrka Konsthall.

TextKonsts bakgrund:

Galleri Huuto Femkanten i samarbete med NIFCA (Nordiskt Institut för Samtidskost) visade sommaren 2005 en utställning av Cecilia Grönberg och Jonas (J) Magnusson. Utställningen hade ett ISBN-nummer som gjorde att rummet förvandlades till en bok.

TextTaide – TextKonst del I

Galleri Huuto Femkanten visade i samarbete med den svenska poesitidskriften OEI och den finska poesitidskriften Tuli&Savu, en utställning av Jörgen Gassilewski, Anna Hallberg (S) och Cia Rinne (F). I Dubrovnik Lounge and Lobby framträdde nonstop 30 poeter/konstnärer 22 november 2005

Galleri Huuto Femkanten, sommaren 2006 visades Jukka-Pekka Kervinens (kompositör, poet, förläggare) kurerade ”Postkonst och Visuell poesi” -utställning med 9 Amerikanska visuella poeter och ca 100 postkonstkonstnärers arbeten.

TekstiKonst – TextTaide del II

I Stockholm på Café Edenborg och på Ugglan 15 -16 september 2006, presenterade poesitidskriften OEI samtida Finsk poesi i översättning, suOmEI (gästredaktör Leevi Lehto), med en visuell del, VisuOmEI, kurerad av Marina Ciglar och Fredrik Hertzberg. Ett nonstopframträdande under titeln “Finnish Poetry Now” i samarbete med Tuli&Savu.

Tidskriften Tuli&Savu presenterade samtidigt ett läsningsprojekt av Stefan Hammaréns dikt relaterat till TextKonst.

(TextTaide-TekstiKonst del I och IIorganiserades av finska, finlandssvenska och svenska konstnärer/poeter i samarbete: Galleri Huuto (Marina Ciglar), Tuli&Savu (poesitidskrift: chefredaktör Miia Toivio) och OEI (poesitidskrift: chefredaktör: Jonas (J) Magnusson, OEI´s korrespondent i Helsingfors Fredrik Hertzberg) och Leevi Lehto (Kritiska Högskolan och Poetic Conference)