• Duncan Butt Juvonen
  • That's All Folks
  • Grim
  • Grave
  • Sorry
  • Lamps

Duncan Butt Juvonen

That’s All Folks

Viiskulma 30.5.-17.6.2012

“That’s All Folks” är en utställning som handlar om att förlora – det må då gälla människor, föremål, fokus eller minnet. Men samtidigt prisar utställningen också det som ännu går att finna, återstoden och spåren. Åskådaren möts av målningar, OH-projektioner och lampskärmar i vilka en morbid fascination för döden förenas med en bitande humor. Konstverket omformar försiktigt sanningen genom att låta fakta och fiktion smälta samman.

År 1928 beställdes två minnesmålningar som föreställde kasernen i Sandhamn. Målningarna hittades i ett sällan använt annex till kasernen och ställs nu ut i galleriet. Tråkigt nog verkar det som om konstnären aldrig hann slutföra målningarna före sin alltför tidiga död, men i de preliminära skisserna finns det en sällsynt elegans och stämning.

Konstnären befann sig långt från Helsingfors, men lät sig snillrikt inspireras av en informationsbroschyr över krigsskolan då han arbetade med målningarna. Den första målningen föreställer kasernens djärva och värdiga fasad tidigt på eftermiddagen en strålande höstdag. Den andra målningen avbildar huvudkorridoren i den strålande morgonsolens glans. Denna lugnande vy ställs intill en intressant röntgenbild av det ursprungliga konstverket. Bilden avslöjar detaljer i undermålningen som människoögat inte kan uppfatta.

Soldaternas hustrur satt inte modfällda och sysslolösa medan deras män deltog i den hårda utbildningen. Utöver målningarna finns också några av soldathustrurnas handarbeten utställda. De skar skickligt ut förtjusande schabloner som blev till intrikata mönster. Dessa användes till att dekorera lampskärmarna som sedan lyste upp deras hem med fina siluetter. Några lampskärmar har vänligen lånats ut för denna utställning.

Duncan Butt Juvonen (f.1972) är en brittisk konstnär som bott i Finland de senaste sju åren. Han utdimitterades från Bildkonstakademins magisterprogram år 2009. Han har haft privatutställningar på två konstmuseer i Finland och på Finlandsinstitutet i Stockholm. Hans konstverk har ställts ut i nio länder och de ingår i två finländska konstmuseers samlingar och i statens konstverkskommissions konstsamlingar.