• Marjo Levlin

Marjo Levlin

The House of Mind and Memories

Uudenmaankatu 13.4.-24.4.2005

Marjo Levlin
The House of Mind and Memories
Galleria Huuto Uudenmaankatu
13.4.–24.4.2005

Utgångspunkten för mitt verk är ett hus i Österbotten som hör till min fars släkt. Denna lilla stuga var i min barndom familjens sommarhus och tom vårt hem under några år på 70- talet. Mina tidigaste minnen från somrarna jag tillbringat där är ljusa och lätta men blir melankoliska närmare ungdomstiden; en tid som kännetecknas av förlusten av barndomens oskuld samt av min bror i en bilolycka.

Idag håller huset på att förfalla och dess atmosfär är rätt surrealistisk pga att stugans golv saknas. När man stiger in möts man av en öppen källargrop med jordgolv, kvar finns olika bruksföremål och på väggarna hänger tavlor och en handduk. Vissa av föremålen är mycket dekorativa och romantiska och härstammar från mina farföräldrar som föddes i Amerika och påminner om drömmen om ett bättre liv i det förlovade landet. Mina och min brors skolteckningar berättar om vårt gemensamma liv i huset.

Dessa minnen och kvarlevor samt husets absurditet i sig själv har inspirerat mig till detta arbete som pågått i etapper from år 2002. Att kopiera dessa bilder och fragment har varit en slags långsam process där jag bearbetar min bakgrund, mina känslor, tankar och drömmar. Det enkla och naiva i bilderna blir en symbol för tidigare generationers liv som var annorlunda jämfört med livet idag.

Förfallet av huset går vidare ty ingen har pengar eller intresse att ta hand om det. För mig är det ändå värdefullt pga alla minnen och berättelser som det väcker. Det är som en metafor av sinnet och kroppen med många outforskade och okända lager, det åldras och förfaller långsamt men avslöjar små hemligheter när jag finner modet att se det i ögat.

Utställningen består av en installation med teckningar, målningar, fotografi och broderi på tygnäsdukar, fotografier samt en video.

Användandet av tygnäsdukar som grund för mina bilder har delvis att göra med minnesbilder av min far som i sin ungdom använde sådana men också av känslan av att jag inte helt kontrollerar eller förstår helheten av det jag behandlar; lite som om jag skulle snyta mig utan att veta vad som kommer ut. Tygnäsdukarna berättar också om en annan tid jämfört med dagens engångskultur.

Installationen och fotografierna var under hösten 2004 utställda i Museum of Contemporary Visual Arts i Minsk, samt i Musee Marc Chagall i Vitebsk, Vitryssland. Under våren 2005 har jag gått vidare med temat och presenterar nu videon ”Middag med Min Far”.
Tack för:
Föreningen Konstsamfundet

Marjo Levlin +358445964727