• Antti Leppänen
  • A day at the races, 2008

Antti Leppänen

TO HERE KNOWS WHEN

Viiskulma 23.7.-3.8.2008

Den ”tillfälliga arkitektur” som jag ofta ser på byggplatser i städer intresserar mig. Material som råkar finnas till hands används för att skapa lösningar som fyller ett omedelbart, men i och för sig temporärt behov.

De verk jag ställer ut har styrs av de inneboende egenskaperna i mina arbetsmaterial. Utöver sådant som jag har hittat på gatan och på sopflak har jag använt mig av olika slags naturmaterial: också levande växter. I mina skulpturer har jag velat imitera växternas förmåga att anpassa sig till olika situationer och ta till vara minsta möjliga livsrum.

Tack till stiftelsen Paulon Säätiö för deras stöd

Antti Leppänen
aleppane(at)gmail.com