• karkkainen
  • Uhripuu
  • Samaani (yksityiskohta)
  • Sampaan synty
  • Alinen maailma
  • Metsänpeitto

Kari Kärkkäinen

Trosföreställningar

Jätkä 2 9.7.-24.7. 2016

Kari Kärkkäinen
Trosföreställningar
Galleri Huuto Jätkäsaari, Jätkä 2
09.-24.07.2016

Kari Kärkkäinens (f.1962) utställning Trosföreställningar, en skulpturserie, förverkligades genom att han blev inspirerad av en bok om finsk folktro, Suomalainen kansanusko av docenten i religionsvetenskap Risto Pulkkinen. Där fanns trosföreställningar som skrek på att bli täljda. Verken är i större format, materialet i huvudsak trä och enligt tema naturligt framställda genom olika tekniker, resultat av tjugo års forskning i träets karaktär.

Vi finner dåtidens tro lite lustig och tycker att vi själva lever sannare. Men som Risto Pulkkinen i sin bok påpekar, den forntida jägaren trodde inte att skogen var påverkad av skogsväsen utan han visste. Således kommer en del av vårt vetande i framtiden också att påvisas som trosföreställningar, eftersom människan handlar efter sin tro.

Kari Kärkkäinen
050 5720956
ktkarkka(a)gmail.com