• Antti-Ville Reinikainen
 • Antti-Ville Reinikainen
 • Antti-Ville Reinikainen
 • Antti-Ville Reinikainen
 • Antti-Ville Reinikainen
 • Antti-Ville Reinikainen
 • Antti-Ville Reinikainen
 • Antti-Ville Reinikainen
 • Antti-Ville Reinikainen
 • Antti-Ville Reinikainen
 • Antti-Ville Reinikainen
 • Antti-Ville Reinikainen
 • Antti-Ville Reinikainen

Antti-Ville Reinikainen

UT UR JORDEN – INSTRUKTIONER

Uudenmaankatu 28.10.-15.11.2009

Antti-Ville Reinikainen
Ut ur jorden – Instruktioner
28.10. – 15.11.2009
Galleria Huuto Nylandsgatan

Antti-Ville Reinikainen har byggt en helhet in i Galleria Huuto. I helheten ingår både installationer och målningar.

Sensitiviteten blandas med lytt absurditet och humor. I känsliga akvareller du kan se hus slagits i spillror.

Vi strävar efter helhet. Vi försöker lämna den tunga jorden och stiga ut ur jorden.Hur kan vi göra det? Har vi några medel? Det är frågan som Antti-Ville Reinikainen sätter i den här utställningen.

www.avreinikainen.net