• Ciglar, Tuominen
  • IMG_0067-web
  • IMG_0069-web
  • IMG_0071-web
  • IMG_0072-web
  • IMG_0073-web
  • IMG_0075-web
  • IMG_0076-web
  • IMG_0078-web
  • IMG_0079-web
  • IMG_0080-web

Marina Ciglar, Tapio Tuominen

VECK

Uudenmaankatu 2.12.-20.12.2015

Marina Ciglar & Tapio Tuominen
LASKOS
VECK
FOLD
2.12.-20.12.2015
Galleria Huuto Nylandsgatan

På Självständighetsdagen 6.12. Huuto Nylandsgatan är stängd.

Laskos, veck, fold består av två självständiga installationer som strävar efter att föra en inbördes dialog. Utgångspunkten för båda helheterna är vecket och dess betydelse för konstnären.

Ordet ”veck” kan förstås både konkret som ett tygveck, men också som en metafor. I våra installationer gör vi en metaforisk tolkning av vecket med Maurice Merleau-Pontys filosofi som utgångspunkt. Enligt Merleau-Ponty utgör den som ser (subjektet) och det som ses (objektet) samma vävnad i vilken världen och kroppen sammansmälter till en helhet. I denna vävnad med distinktioner och avvikelser utgör det kroppsliga köttet ett veck i det världsliga. Köttets veck smälter inte samman med världen utan skiljer sig från det. I vecket vänder sig vävnaden in mot sig själv och tar synlig form genom de skiljaktigheter som bildats inom vecket. För Merleau-Ponty är mening en del av det fysiska objektet; materien utgår från sin form. I varseblivandets stumma process möter den levande kroppen världen som får mening genom mötet. Meningen med en verksamhet är alltså kopplad till dess materiella utförande och kan därför inte ersättas med verbala uttryck.

Marina Ciglar visar i installationen upp textilverk där hon med avigt och rätt tolkar veckets in- och utsida: siden, ylle, skuggor, blinda punkter som en förlängning av kroppen.

Tuominens installation består av veck och tolkningar av dessa i teckningar.

Marina Ciglar
040 5414369
marinaciglar(at)gmail.com

Tapio Tuominen
050 3052816
tuominentapio(at)elisanet.fi