• Vesa Hjort: Distance II, akryyli kankaalle, 54 x 61 cm, 2021
  • Vesa Hjort, Of Light and Lightness I, akryyli kankaalle, 61 x 50 cm, 2021
  • Vesa Hjort, Utopian Dream, akryyli kankaalle 60 x 55 cm, 2021
  • Vesa Hjort: Ocean Deep II, akryyli kankaalle, 100 x 92 cm, 2021

Vesa Hjort

Of Light and Lightness

Huuto III 25.6.-18.7.2021

Vesa Hjort
Of Light and Lightness
Målningar
25.6.-18.7.2021

På midsommardagen lör 26.6 galleriet är stängt.
Sön 27.6 konstnären är närvarande kl. 12-17.

Målningarna på utställningen ”Of light and lightness” är skådeplatser för gränslandet mellan det inre och yttre samt det synliga och osynliga. Landskapet, som är utgångspunkten för hur målningarna byggts upp, avspeglar den inre världens händelser.

Att se är alltid att förena iakttagelser från den inre och den yttre världen, anser jag. När vi betraktar ett landskap ser vi det inte som det är i sig själv. Vi filtrerar landskapet genom ett eget perspektiv. Att se är att veta, uppleva och konstruera ett förhållande med stöd av emotioner. Det är att fokusera blicken på någonting särskilt, och samtidigt utesluta andra saker från blickfånget.

När jag började konstruera utställningens målningar fanns en tomhet som representerade en lätthet och en tyst svävande rymd, fylld av ljus. Tomheten var ett landskap, men å andra sidan också en omålad yta med alla sina obegränsade möjligheter. Den ursprungliga tomheten och lättheten har jag försökt hålla fast vid under målningsprocessens gång. Paradoxalt nog har jag försökt måla som om jag inte målade. Jag har strävat efter att åstadkomma målarfärger med en sådan konsistens som gör att de börjar leva ett eget liv på målarduken. Materialet skulle vara så fritt från gester att det fick en immateriell karaktär.

Målningarna som kom till är ett slags visioner där ljuset och lättheten är en förenande faktor. Ljuset är målningarnas utgångspunkt och mål. Ljuset är också en dröm som innefattar tanken om en positiv tomhet.

Landskapet i målningarna är en plats för stillhet och sökande, en bild av ett inre tillstånd som tagit formen av en yttre värld.