Våra gallerier är öppna normalt kl. 12-17 på Självständighetsdagen 6.12.