Vi renoverade Huutos nya utrymmen på Eriksgatan, Helsingfors!
De första utställningarna öppnades för publiken 31.8.2018.

Vi tackar för stödet:

Huutos verksamhet pågår med stöd av: