• Saara Maria Piispa, Liina Mäki-Patola, Kati Roover
  • Kati Roover: Puu
  • Liina Mäki-Patola: Pahiksilla on aina musta silmä
  • Saara Maria Piispa: Kotipallo
  • Saara Maria Piispa, Liina Mäki-Patola, Kati Roover
  • Saara Maria Piispa, Liina Mäki-Patola, Kati Roover
  • Saara Maria Piispa, Liina Mäki-Patola, Kati Roover

Kati Roover, Liina Mäki-Patola, SAARA MARIA PIISPA

VINDDYKNING, DRÖMLIV OCH TUSENVAGNARSTÅGET

Viiskulma 24.6.-12.7.2009

I utställningen ingår teckningar och målningar av tre bildkonstnärer. De undersöker vad det är vi vill gömma för andra människor. Vad och vilka vågar vi inte möta? Behöver vi alla någon annan för att vi ska kunna leva fria, och inte känna oss tvungna att fly?

Liina Mäki-Patola

Ofta känner jag att drömmarna är mer verkliga än livet på dagen. Mardrömmar stannar kvar i det undermedvetna och blixtrar till som bilder under dagens lopp. Då och då kommer jag också att tänka på tidigare drömmar. Utöver drömmarna är jag inspirerad av berättelser och frågar mig vilken den riktiga verkligheten är.

Saara Maria Piispa

Nyligen tömde jag lådor för att försöka göra klart för mig vad jag egentligen äger. Jag lade sakerna i en hög på ett stort bord och förundrades över vad jag behöver allt detta till. Jag konstaterade att jag inte kan hålla ordning på mina ägodelar, men att jag nog vet var jag har dem. Livet består av sådant som lagras i berättelser eller på bakgårdar, i hem, högar och lager. Jag funderade på om två kan vara en hög, om en inte räcker. Var är alla andra då jag tecknar?

Det mina verk har gemensamt är enkelheten och upprepningarna. Mitt arbete är en forskningsexpedition in i vardagen, och jag bryr mig inte om skrynklor eller skråmor. Någon mangel har jag aldrig använt.

Kati Roover

När jag rör mig i naturen hittar jag alltid något nytt som jag aldrig har lagt märke till tidigare. I stadsmiljön kan det vara svårare att hitta nya saker. Allt är nämligen väldigt tydligt inrutat och uppmätt. Jag drömmer om en värld där människan skulle vara en del av naturen och inte artificiellt ställa sig ovanför den. Verkligheten kan jag visserligen inte ändra på, men i fantasin kan jag undersöka denna förunderliga och idealistiska värld. På min expedition tar jag med mig gamla fotografier, en fabelbok och gamla mytologier.

Kontaktinformation:
Liina Mäki-Patola, tfn. 040 7706 907
e-post: liina.makipatola(at)gmail.com
Kati Roover, tfn. 040 4191 775
e-post: art(at)katiroover.com