• Päivi Eskelinen, videostill

Konstnären Päivi Eskelinen berättar om sin utställning, sina konstverk och deras utgångspunkter på videon.

Tack för förverkligandet Valveilla Studio, www.valveillastudio.fi