• Liisa Kanerva
  • Moppaaja
  • Runo ja Proosa
  • Virkkaaja

Liisa Kanerva

ZOOMORFISKT – DJURENS FORMER

Jätkä 2 18.4.-4.5.2014

Liisa Kanerva
ZOOMORFISKT – DJURENS FORMER
Teckningar och målningar
Galleria Huuto Jätkäsaari 2
18.4.–4.5.2014

(Huuto på Jätkäsaari är öppet under påskhelgen: långfredagen-påskdagen 18.4.-20.4.2014 kl.12-17)

Djursymboliken har alltid varit viktig del av religionen och konsten. I antikens mytologi uppenbarade sig gudarna här på jorden i någon djurgestalt. Det är kanske till det ordet zoomorphia med grekiskt ursprung hänvisar till. I antika berättelser händer det ofta att gudarna omvandlar någon människa till djur, antingen som straff eller för att rädda personen från en hotande fara.

Det kristna tankesättet under medeltiden tenderade att indela hela världen i gott och ont., i får och getter. Där antikens människor sett hästen som solens symbol och oxen som månens, såg medeltidens kristna hästen som lustens och begärets symbol. Oxen däremot representerade dygden: kraften och tålamodet. Katten symboliserade njutningslystnad och lättja medan hunden symboliserade vakenhet och trofasthet.

Som barn trodde jag att alla hundar var pojkar och alla katter var flickor. På den här utställningen har kattflickan blivit kvinna. Hon bor ensam, är en riktig hemmakatt, är flitig, ren och snygg. Girafferna och zebrorna representerar naturen och symboliserar oväntade problem. Hundarna är hundar och kaningullet kaningullet.

Med mina bilder vill jag påminna om att också människan är ett djur. Under flera hundra år har vi försökt bli av med djuret inom oss genom uppfostran och med civilisationens hjälp. Ett djur är ändå inte en människa fastän det förefaller som om det i dess väsen och beteende finns många mänskliga egenskaper.

Bildkonstnären Liisa Kanerva tecknar gärna i sitt arbete. Typiskt för hennes produktion är en serie med några verk med samma tema samt figurer som förenar både djur- och mänskliga egenskaper. Förkärleken till serier och surrealismen samt en bakgrund inom forskning i renässanskonsten påverkar då och då val hennes val av tema.

Kanervas verk ingår i Aines konstmuseums samlingar och i städerna Kemis och Salos samlingar.

Liisa Kanerva,
liisakanerva(at)gmail.com
tfn 044 33 19551