Huuto IV

Huuto IV är ett rum som kan mörkläggas för utställningar och mediekonst, med ungefär 37 m2 golvyta. Väggarna är delvis av glastegel, delvis hård betong, delvis lätt byggnadsskiva.

Ladda ner planen som pdf