Galleria Huuto
Gatuadress: Bryggerigatan 1, våning 2, 00580 Helsingfors
Postadress: PL 105, 00121 Helsingfors
Tel. +358 (0)50 3955 255

För tillfället är utrymmet tyvärr tillgängligt för rullstolar bara med varuhissen och med hjälp. I galleriet finns en handikapptoalett med en dörröppning på 90 cm.
På gården finns EuroParks avgiftsbelagd parkering.

__
Ställföreträdande verksamhetledare
Viivi Koljonen, viivi (at) galleriahuuto.fi
+358 (0)50 3955 255

Kommunikationskoordinator
Päivi Allonen
+358 (0)50 3955 255

Utställningskoordinator
Kaarina Ormio, galleria (at) galleriahuuto.fi
+358 (0)50 3955 255

Verksamhetsledare, föräldraledig tills 28.2.2025
Emmi Kattelus, emmi.kattelus (at) galleriahuuto.fi
+358 (0)50 3955 255

Galleria Huuto är ett konstnärsdrivet utrymme för konst. Galleria Huuto drivs av den ideella föreningen Mehiläispesä ry – Bikupa rf, som för närvarande har cirka 140 konstnärsmedlemmar.

Centralt i Huutos verksamhet är att ordna professionella utställningar av hög kvalitet i Galleria Huutos nuvarande verksamhetslokal. Förutom galleriverksamheten producerar Huuto också konstnärliga projekt i Finland och utomlands.

Föreningens utställningsverksamhet startade 2002, då 25 unga konstnärer grundade det första Galleria Huuto i Femkanten, Helsingfors. På den tiden var Huuto ett av de första konstnärsdrivna gallerierna i Helsingfors och Finland.

För närvarande verkar Huuto på adressen Bryggerigatan 1, våning 2.
I det före detta bananmogneriet på cirka 350 m2 finns:
– fyra utställningsrum/gallerier (Huuto I, Huuto II, Huuto III och Huuto IV)
– utrymme för diskussioner, konserter och andra kulturevenemang
– sex ateljéer för Huutos medlemskonstnärer
– ett vardagsrum för besökarna och samarbetspartners. Huutos medlemmar kan boka rummet för konst-bruk.

Galleriutrymmen där Huuto har verkat:
Galleria Huuto Femkanten (2002-2013)
Galleria Huuto Nylandsgatan (2005-2018)
Galleria Huuto Busholmen (ett multifunktionellt utrymme för konstnärer med fyra gallerier, eventutrymme och sex ateljeer 2013-2018)
Galleria Huuto Eriksgatan / Kalevagatan (1.8.2018–2.4.2023)
Galleria Huuto Fiskehamnen / Bryggerigatan 1, våning 2 (21.4.2023–)

År 2018 byggde vi de nya lokalerna på Eriksgatan 36 / Kalevagatan 43 som öppnades i augusti.

GALLERIA HUUTO

Galleria Huuto är ett konstnärsdrivet alternativ till de traditionella konstinstitutionerna och andliga begränsningar i hierarkiska strukturer. Galleria Huuto är främst ett forum för:

1) konstnärer från bildkonstens alla områden,
2) experimentell och icke-kommersiell konst,
3) internationella och inhemska samarbetsprojekt, och
4) konstnärliga produktioner och debattinlägg med en bredare social, kulturell och samhällelig dimension.

Varje år hålls över 50 konstutställningar i Huuto. Vid sidan av den sedvanliga galleriverksamheten organiserar Galleria Huuto olika evenemang och gästande utställningar. Förutom separat- och grupputställningar arrangeras performancer, tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt, elektroniska och akustiska musikevenemang, film- och videopresentationer samt diskussionsevenemang. Galleria Huuto kuraterar också utställningar med aktuella teman med inbjudna intressanta konstnärer och konstnärsgrupper från olika håll i världen.

I Huuto kommunicerar konstnärerna direkt med publiken utan mellanhänder. Grundläggande värderingar för Huutos verksamhet och ekonomi är konstnärlig frihet och självständighet. Verksamheten i Huuto upprätthålls till stor del genom konstnärsmedlemmarnas frivilliga arbete, och ersättningen för utställningarna hålls så låg som möjligt.

Hos Huuto är varje konstnär själv ansvarig för sin egen separatutställning och presentationen av sitt konstnärliga koncept. Konstnärer är också ofta skyldiga att övervaka sina utställningar, särskilt på helgerna. Allmänheten har alltså möjlighet att ge feedback och ställa frågor direkt till konstnären. Hundratals konstnärer från Finland och den övriga världen har deltagit i Galleria Huutos utställningar och andra projekt.

Galleria Huuto grundades i november 2002.

Huutos verksamhet har under årens lopp fått stöd av:
Alfred Kordelins stiftelse
Helsingfors kulturcentral
Konestiftelsen
Ministeriet för utbildning och kultur
Finska kulturstiftelsen
Finska konstföreningen
Svenska Kulturfonden
Centret för konstfrämjande
Statens konstkommission
Nylands konstkommission
Frame
Kulturfonden för Finland och Norge
Kulturfonden för Sverige och Finland

Bikupa rf:s styrelsesammansättning 2022-2023:
Ordinarie styrelsemedlemmar:
Piia Kokkarinen (ordförande), Aleksi Martikainen, Anu Haapanen, Hannah Hamberg, Laura Ukkonen, Rose-Mari Torpo, Salla Sirèn, Siiri Pohjolainen, Ville Välikangas
Suppleanter: Beata Joutsen, Elina Strandberg, Heidi Lahtinen, Kalle Mustonen, Maiju Salmenkivi, Pauliina Jokela, Päivi Allonen, Satu Rautiainen