Galleria Huuto
Gatuadress: Kalevagatan 43, innergård, 00180 Helsingfors
Postadress: PL 105, 00121 Helsingfors
info(at)galleriahuuto.fi
Tel. +358 (0)50 3955 255

Utställningskoordinator
Emmi Kattelus, emmi.kattelus(at)galleriahuuto.fi

Verksamhetsledare
Henni Oksman, director(at)galleriahuuto.fi

Galleria Huuto är ett konstnärsdrivet utrymme för konst. Galleria Huuto drivs av den ideella föreningen Mehiläispesä ry – Bikupa rf, som för närvarande har cirka 120 konstnärsmedlemmar.

Centralt i Huutos verksamhet är att ordna professionella utställningar av hög kvalitet i Galleria Huutos nuvarande verksamhetslokal. Förutom galleriverksamheten producerar Huuto också konstnärliga projekt i Finland och utomlands. Föreningens utställningsverksamhet startade 2002, då 25 unga konstnärer grundade det första Galleria Huuto i Femkanten, Helsingfors. På den tiden var Huuto ett av de första konstnärsdrivna gallerierna i Helsingfors och Finland.

För närvarande verkar Huuto på adressen Kalevagatan 43.
I den före detta maskinhallen på cirka 550 m2 finns:
– fyra utställningsrum/gallerier (Huuto I, Huuto II, Huuto III och Huuto IV)
– utrymme för diskussioner, konserter och andra kulturevenemang
– två ateljéer för konstnärer som är medlemmar i Huuto

Utrymmet är tillgängligt via en ramp från Kalevagatan 43. I husets trappuppgång finns en handikapptoalett med en dörröppning på 80 cm.

Galleriutrymmen där Huuto har verkat:
Galleria Huuto Femkanten (2002-2013)
Galleria Huuto Nylandsgatan (2005-2018)
Galleria Huuto Busholmen (ett multifunktionellt utrymme för konstnärer med fyra gallerier, eventutrymme och sex ateljeer 2013-2018)
Galleria Huuto Eriksgatan / Kalevagatan (1.8.2018 ->)

År 2018 byggde vi de nya lokalerna på Eriksgatan 36 / Kalevagatan 43 som öppnades i augusti.

GALLERIA HUUTO

Galleria Huuto är ett konstnärsdrivet alternativ till de traditionella konstinstitutionerna och andliga begränsningar i hierarkiska strukturer. Galleria Huuto är främst ett forum för:

1) konstnärer från bildkonstens alla områden,
2) experimentell och icke-kommersiell konst,
3) internationella och inhemska samarbetsprojekt, och
4) konstnärliga produktioner och debattinlägg med en bredare social, kulturell och samhällelig dimension.

Varje år hålls över 50 konstutställningar i Huuto. Vid sidan av den sedvanliga galleriverksamheten organiserar Galleria Huuto olika evenemang och gästande utställningar. Förutom separat- och grupputställningar arrangeras performancer, tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt, elektroniska och akustiska musikevenemang, film- och videopresentationer samt diskussionsevenemang. Galleria Huuto kuraterar också utställningar med aktuella teman med inbjudna intressanta konstnärer och konstnärsgrupper från olika håll i världen.

I Huuto kommunicerar konstnärerna direkt med publiken utan mellanhänder. Grundläggande värderingar för Huutos verksamhet och ekonomi är konstnärlig frihet och självständighet. Verksamheten i Huuto upprätthålls till stor del genom konstnärsmedlemmarnas frivilliga arbete, och ersättningen för utställningarna hålls så låg som möjligt.

Hos Huuto är varje konstnär själv ansvarig för sin egen separatutställning och presentationen av sitt konstnärliga koncept. Konstnärer är också ofta skyldiga att övervaka sina utställningar, särskilt på helgerna. Allmänheten har alltså möjlighet att ge feedback och ställa frågor direkt till konstnären. Hundratals konstnärer från Finland och den övriga världen har deltagit i Galleria Huutos utställningar och andra projekt.

Galleria Huuto grundades i november 2002.

Huutos verksamhet har under årens lopp fått stöd av:
Alfred Kordelins stiftelse
Helsingfors kulturcentral
Konestiftelsen
Ministeriet för utbildning och kultur
Finska kulturstiftelsen
Finska konstföreningen
Svenska Kulturfonden
Centret för konstfrämjande
Statens konstkommission
Nylands konstkommission
Frame
Kulturfonden för Finland och Norge
Kulturfonden för Sverige och Finland

Bikupa rf:s styrelsesammansättning 2021-2022:
Ordinarie styrelsemedlemmar:
Päivi Allonen (ordförande), Azar Saiyar, Anna Broms, Sampsa Indrén, Aleksi Martikainen, Tiina Mielonen, Kaarina Ormio, Hanna Saarikoski, Maiju Salmenkivi, Kalle Turakka Purhonen och Marja Viitahuhta
Suppleanter: Jesse Avdeikov, Terhi Heino, Beata Joutsen, Aino Jääskeläinen, Kasper Muttonen, Paula Puoskari, Satu Rautiainen och Elina Strandberg