• Ritva Larsson
  • Anne Lehtelä: Asocial
  • Anne Lehtelä: Triangle
  • Anne Lehtelä: Hippo

Anne Lehtelä, Ritva Larsson

2017 §

Jätkä 2 27.6.-9.7.2017

Anne Lehtelä & Ritva Larsson
2017 §
Galleria Huuto Jätkäsaari – Jätkä 2
27.6. – 9.7.2017

Seksuaalisuuteen ja sukupuolen monimuotoisuuteen sidottujen ihmisoikeuksien kohdalla on Suomessa käyty läpi useita vaiheita kohden juridista ja yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta. Homoseksuaalisuus poistui rikoslaista 1971, psykiatrisesta tautiluokituksesta 1981. Transsukupuolisten juridiset oikeudet eivät tosin vieläkään ole kohdillaan. Yksi tärkeä edistysaskel ihmisoikeuksien jatkumossa on maaliskuussa 2017 voimaan astuva tasa-arvoinen avioliittolaki. Lain eteneneminen kansalaisaloitteesta 1.3.2017 voimaantulevaksi laiksi kumoamisyrityksineen on ollut surullisenkiinnostavaa seurattavaa.

Tämä yhteisnäyttely on kunnianosoitus yhdenvertaisuuden etenemiselle, kaikelle sen vuoksi tehdylle työlle ja niille ihmisille jotka tätä työtä ovat aikaansa ja vaivojaan säästämättä tehneet. Vaikka toisiaan rakastavat parit ovat 1.3. lukien yhdenvertaisia lain edessä sukupuoleen katsomatta, on tärkeää muistaa että maailma ei ole vielä valmis. Näyttelyllä haluamme osaltamme myös muistuttaa, että ihmisten aitoon tasa-arvoon on vielä matkaa.

Ritva Larsson teoksistaan:
Tutkin vuonna 2011 näyttelyssäni ”Harmaat” seksuaalisuuteen ja sukupuoleen sidotun toiseuden teemaa, maalaamalla mallit osoittelevasti harmaiksi. Tarkoituksena oli taiteen keinoin käsitellä piilossa olevan monimuotoisuuden olemassaoloa, näkymätöntä toiseutta. Tämän näyttelyn töissä kuvaan monenlaisia ihmisiä traditionaalisen öljyvärimaalauksen keinoin, ihmisten erilaisia parisuhteita ja myös parisuhteen mahdollista puuttumista. Fokuksessa on saavutettu tasavertainen oikeus rakastaa tai olla rakastamatta. Ihmisoikeuksien eteneminen on taiteen tekijälle oikein hyvä syy juhlistaa asiaa myös maalauksen keinoin.

Anne Lehtelä teoksistaan:
Etsin taiteellisen työni kautta vastausta, mitä on olla yksilö tässä maailmassa ja yhteiskunnassa. Kuka laatii säännöt, kuka noudattaa niitä ja lopulta millä hinnalla. Työskentelytekniikkani on käsitetaide ja tekstuaalinen installaatiotaide.
Käsitteillä, sanoilla ja merkeillä luodaan yhteneväisyyttä ryhmän sisällä ja suljetaan ulkopuolelle, arvotetaan ja lokeroidaan. Olen kiinnostunut marginaalin ihmisoikeuksien toteutumisesta globaalilla ja yksityisellä tasolla. Samat ilmiöt toistuvat yhteiskunnassa ajallisena jatkumona, joka hlbt-henkilöiden lisäksi koskettaa kaikkia vähemmistöjä. Henkilökohtainen on poliittista ja tämän teeman työstäminen on ollut raskasta. Tämä on meille paljon muutakin kuin vain yksi näyttely.

Ritva Larsson
ritvalarsson(a)gmail.com
www.ritvalarsson.net

Anne Lehtelä
anne.lehtela(a)gmail.com
https://annelehtela.com