• Riikka Gröndahl: Absent Referent
  • Riikka Gröndahl: Absent Referent
  • Riikka Gröndahl: Absent Referent
  • Riikka Gröndahl: Absent Referent

Riikka Gröndahl

Absent Referent

Huuto IV 24.5.-16.6.2019

Riikka Gröndahl
Absent Referent
24.5.-16.6.2019

“Låt oss säga att vi har 50 djur framför oss. Och vi vet att den rysliga testen kommer att ge oss ett botemedel som räddar tusentals andra djur eller människor.”

Riikka Gröndahls utställning Absent Referent innefattar en video- och en textinstallation. Konstverken undersöker människors sätt att ge betydelse åt användningen av djur i vetenskapliga sammanhang.

Videoinstallationen Absent Referent (2018) innehåller filmmaterial från två situationer. Den första situationen är en kurs i mikrokirurgi, där kirurgerna lär sig utföra vivisektion av råttor. Den andra situationen är när människor följer med och reagerar på utbildningstillfället. Textinstallationen The Committee (2019) undersöker djurförsökens och de etiska kommittéernas dynamik. Dessa kommittéer bestämmer om hur man får använda djur i vetenskaplig forskning. Proceduren går ut på att avväga skadan som åsamkas djuren mot undersökningens potentiella nytta. Båda verken behandlar våldets och omsorgens sammanflätade förhållande. Ackumuleringen av kunskap för att bättre kunna ta hand om vissa, grundar sig helt på det våld som brukas mot andra. Ofta anses sambandet vara nödvändigt. Den omfattande standardiseringen av procedurer, mallar och protokoll gör inte sambandet bara nödvändigt, utan också normalt. Djur används inom forskning för att de tidigare använts inom forskning.

Inom lingvistiken används termen absent referent (frånvarande referent) för att beskriva ett tecken som har en icke-existerande eller odefinierad referent, till exempel någonting som inte finns eller ett tomrum. I djurrättskontext har termen använts för att förklara hur ett individuellt djurs liv och död kan vara frånvarande från de definitioner som möjliggör djurets användning som en produkt eller ett instrument.

Riikka Gröndahl bor och arbetar i Göteborg i Sverige.

Konstnärens arbete stöds av Centret för konstfrämjande/Taike.

riikka.grondahl(at)gmail.com
riikkagrondahl.weebly.com

Facebook-evenemang: https://www.facebook.com/events