• Inma Herrera
 • Inma Herrera
 • Inma Herrera
 • Inma Herrera
 • Inma Herrera
 • Inma Herrera
 • Suvi Sysi
 • Suvi Sysi
 • Suvi Sysi
 • Suvi Sysi
 • Suvi Sysi
 • Suvi Sysi
 • Suvi Sysi

Inma Herrera, Roma Auskalnyte, Suvi Sysi

After Act On

Jätkä 2 28.1.-12.2.2017

Suvi Sysi, Roma Auskalnyte, Inma Herrera
After Act On
28.1. – 12.2.2017
Galleria Huuto Busholmen – Busen 2

´AFTER ACT ON´ presenterar arbeten av konstnärerna Suvi Sysi, Roma Auskalnyte och Inma Herrera. Inom kontexten grafikkonst, performance och installationer presenterar projektet en serie arbeten som ifrågasätter betydelsen av arbete med beaktande av dess fysiska och psykiska dimensioner.

Fascinerad av frågetecknet som finns i njutningen och det obekväma som ingår i procedurerna att tillverka bilder och den fysiska utmaningen som grafiktillverkaren ställs inför, visar utsällningen hur principerna för grafikframställningsteknikerna härbärgerar metaforer som berättar om att det ännu finns ett behov att involvera och implicera kroppen, i en kontext där tidsödande sätt att producera är improduktivt och tidsslöseri. Hur långt kan en ta sitt eget arbete med kroppen, och hur materialiseras detta? Vad kan detta bidra till den pågående diskussionen om betydelsen av att använda traditionella tidsödande tekniker i teknologins tidevarv?

”CAUSED REFLECTION”
Suvi Sysi presenterar en installation och en pappersskulptur. Med dessa arbeten ifrågasätter Sysi var konst blir till. Är det i de ”faktiska” färdiga grafikbladen eller i processen som leder fram till dem? Med dessa arbeten öppnar konstnären konstskaparprocessen och ifrågasätter vikten av den. Dessa arbeten avbildar balansen mellan det som är färdigt och ofärdigt. Konstnären ifrågasätter även behovet av att ägna tid och förlita sig på upprepning vilket i dessa arbeten ses som en form av styrka som bådadera ger upphov till någonting oväntat.

“UNSTABLE GROUND”
Roma Auskalnytes arbeten fokuserar på det instabila och osäkra i att vara konstnär och det konstnärliga utövandet. Trycket och frustrationen förknippade med vem du ”anses vara” i och med att du är grafikkonstnär. Det har blivit en sammanhållen serie arbeten som hon började producera på våren. Till det som väcker intresse i dem är den fysiska processen som upplevs i grafiktillverkning: vad finns bakom grafiken och vad är grafiken. En annan del av verket analyseras förlusten av kontrollen när man gör mycket exakta och noggranna aktiviteter som det är fråga om i detta medium. Konstverken som hon kommer presentera är litografitryck och en performativ installation.

“TRANSITIONAL MAGNETISM”
Inma Herreras bidrag kretsar kring känslan av att beröra och behovet av att gripa tag med händerna. En utforskning av sätten att göra det taktila synligt, eller att tala om dess icke materiella och det osynliga utifrån ett mycket subtilt perspektiv, delarna ställer frågor om det svårgripbara, det är fråga om när det handlar om händernas avtryck och de magnetiska effekterna medan man jobbar med händerna. Inspirerad av Charles Bells uttalande ”hjärnan tar emot mer pålitlig information av handens beröring än av ögats bilder” ställer hon frågan om beröringen ger en signal till hjärnan att på ett annorlunda sätt processa informationen än när den kommer via ögat, därav driften att använda dem. Projektet presenteras i form av en installation som kombinerar grafik och olika element som relaterar till det som är grunden för etsningsteknikerna.

Mera information:

SUVI SYSI
suvimariasysi(a)gmail.com
www.suvimariasysi.com

INMA HERRERA
inma.herrera(a)yahoo.es
www.inma-herrera.com

ROMA AUSKALNYTE
r.auskalnyte(a)gmail.com
www.rauskalnyte.wixsite.com/roma

Roma Auskalnytes performance ”Unsolid Ground” på vernissagen 27.1.2017: https://vimeo.com/201423596