• Natalia Kozieł: Keskusasemia / Central Stations
  • Natlia Koziel: Central Stations
  • Natlia Koziel: Central Stations
  • Natlia Koziel: Central Stations
  • Natlia Koziel: Central Stations
  • Natlia Koziel: Central Stations

Natalia Kozieł
Centralstationer / Keskusasemia
Galleria Huuto Busholmen – Lillbusen
13.1 – 4.2.2018

CENTRALSTATIONER / KESKUSASEMIA

I en järnvägsknutpunkt hörs gräl och emellanåt högljudda diskussioner mellan föremål, stillbilder och filmer. Som trafikledare fungerar dia- och smalfilmsprojektorer, abstraktionerna föds ur elljusets sken. Det avgränsade rummet är fyllt av ljus och skuggkontraster, samt snabba och hektiska melodier från projektorerna som är i gång. Det är fråga om en klaustrofobisk jukebox-sinnesupplevelse där de olika orkesterdeltagarna försöker ta över makten över varandra.

Natalia Kozieł (f. 1987) är född i Polen men är numera bosatt i Finland. I sin konst rör hon i gränsdragningen mellan målnings- och tryckkonst. Hennes grafiska verk är i huvudsak förvekligade genom mekanisk projektionsutrustning – dia- och filmprojektorer samt overheadprojektorer vars svartvita skuggor vidgar utställningsrummet till en avbild av konstverken. Collage- och montagetekniker och arbete utan kamera har en central ställning i konstnärens produktion samt en strävan till teaterns och filmens uttrycksformer.

Ytterligare information:
natalia_koziel(at)wp.pl
hemsida: nataliakoziel.pl