• Huutos medlemskonstnärer äter mellan galleribyggandet på Eriksgatan 2018

Galleria Huuto får äntligen en till heltids-anställd.
Emmi Kattelus ska börja som Huutos koordinator i mitten av september. Välkommen!