• Joseph James
  • Joseph James
  • Joseph James
  • Joseph James
  • Joseph James

Joseph L. James

INTERDEPENDENT – ÖMSESIDIGT BEROENDE

Uudenmaankatu 15.9.-3.10.2010

Joseph L. James
Interdependent
15.9. – 3.10.2010
Galleria Huuto Nylandsgatan

Min konst utgår från mina erfarenheter.

Då man tecknar försöker man återge bilder till abstrakt språk, för att på
det sättet göra kopplingen till det bilden anspelar på mindre
framträdande. För att uppnå detta använder jag mig av linjeteckning.
Linjeteckning erbjuder den mångsidigaste tolkningen av ett motiv eftersom
den inte nödvändigtvis definierar relationen mellan positivt/negativt och
form/botten.

Det tar kanske bara ett ögonblick att utföra själva teckningen, men jag
kan tillbringa flera timmar med att koncentrerat förvandla linjeteckningen
till ett materiellt objekt. Allt jag gör,varje material jag arbetar med
bidrar med något, tillför konstverket mening. Process och innehåll är
ömsesidigt beroende av varandra.

I den här stämningen, i den här möjligheternas atmosfär känner jag
inspiration och lust att skapa. Mina konstverk är tanke, handling och
material omtolkat i form och innehåll.

Joseph James (född 1979 i USA) är utexaminerad konstmagister från
Bildkonstakademin år 2010. Hans verk har ställts ut på olika håll i Europa
och i Förenta staterna och ingår i följande konstsamlingar: Museet för
Nutidskonst Kiasma, EMMA Esbo moderna konstmuseum och Tavastehus
konstmuseum (Vexi Salmis samling).

Stiftelsen Paulon säätiö, Centralkommissionen för konst och Oskar Öflunds
stiftelse har vänligen beviljat understöd för utställningen.

Kontaktinformation:
Joseph James
Oriongatan 13-15 C 30
00550 Helsingfors
tfn 045 324 9423
josephljames(at)gmail.com