• Klaus Kopu
  • Klaus Kopu: 1. osa teoksesta The Earth Choir, akryyli ja öljy kankaalle, 38x30cm, 2019
  • Klaus Kopu: 2. osa teoksesta The Earth Choir, akryyli ja öljy kankaalle, 38x30cm, 2019
  • Klaus Kopu: Motive no.8, akryyli ja öljy kankaalle, 240x240cm, 2019
  • Klaus Kopu: Motive no.6, akryyli ja öljy kankaalle, 240x240cm, 2019
  • Klaus Kopu: The Earth Choir 2019
  • Klaus Kopu: Motive no.12
  • Klaus Kopu: Motive no.7

Klaus Kopu

The Poetry of Earth

Huuto II 8.11.-1.12.2019

Klaus Kopu
The Poetry of Earth
8.11.-1.12.2019

Lör 23.11 utställningarna är öppna tills kl. 18.

”jag har försökt lära mig att använda ord, och varje försök
är en helt ny början och en ny sorts misslyckande
Eftersom jag bemästrat orden enbart
för det jag inte längre vill säga
eller det jag inte längre vill säga på ett visst sätt. Och varje försök
är således en ny början, ett anfall mot det oartikulerade
med usel utrustning vars skick blir allt sämre
i ett sammelsurium av vaga känslor,
i de otyglade emotionernas trupp.”
T.S. Eliot

Jag försöker skapa en värld som förmedlar ett släktskap mellan tänkande och liv. En värld som är oföränderlig och ändå undflyr definitioner, som får kunskapen att falla i glömska, som inte ger utrymme för beslut som tagits på förhand. Världen skulle kunna upplevas i vardande, som en växande organism, som en explosion av samtidiga idéer.