• Huvipuisto
 • Huvipuisto
 • Huvipuisto
 • Huvipuisto
 • Huvipuisto
 • Huvipuisto
 • Huvipuisto
 • Huvipuisto
 • Huvipuisto
 • Huvipuisto
 • Huvipuisto
 • Huvipuisto
 • Huvipuisto
 • Huvipuisto
 • Huvipuisto
 • Huvipuisto
 • Huvipuisto
 • Huvipuisto
 • Huvipuisto
 • Huvipuisto
 • Huvipuisto

Animaation apupyörä

Nöjesparken

Jätkä 1 4.10.-19.10.2014

Föreningen Animaation apupyörä rf:s samutställning
Nöjesparken
Galleria Huuto Busholmen 1 & Videorummet
4 – 9.10.2014

I oktober kommer Galleria Huuto att förvandlas till en animationsnöjespark

Animaation apupyöräs verk på Galleria Huutos samutställning lockar åskådarna att interagera med verken. I installationerna på utställningen Nöjesparken sträcker sig animationerna utanför bildytan och blir så vis mångdimensionella. I Tatu Pohjavirtas verk Självporträtt är det åskådaren som förändrar verket, i Elli Vuorinens verk Minnesspår är det åskådaren som får lämna sitt eget spår i en dyna gjord av tusentals nålar i ett verk i ständig förvandling. I nöjesparken får åskådarna också snurra i Sopvirveln, möta siaren och stifta bekantskap med en planets historia.

Nöjesparken är Animaation apupyöräs andra samutställning. På utställningen visas nio verk av nio olika konstnärer eller arbetsgrupper. Den förra utställningen, Ahdistaa – Helpottaa, (Ångest/Lindring) visades i Berlin, Kervo, Tokyo och Tammerfors.

Utställningens syfte är att undersöka nya animationsformer och erbjuda åskådarna nya sätt att uppleva animationskonst. Utställningen är en del av festprogrammet till den finska animationens 100-årsjubileum.

Utställningen har fått understöd av Koneen säätiö, Nylands konstkommission och den finländska animationens 100-årsjubileumsfond.

Konstnärer och arbetsgrupper som deltar:

Elli Vuorinen
Aiju Salminen
Kaisa Penttilä
Joni Männistö & Lucas Pedersen
Reetta Neittaanmäki
Erica Weiste, Maria Björklund & Petri Bergman
Niina Suominen
Tatu Pohjavirta
Marko Leinonen

Ytterligare information:

Kimmo Välimäki
Uställningens producent
045 1215 017
kimmo.valimaki(a)gmail.com

Reetta Neittaanmäki
Animaation Apupyörän pj
050 4143 398
reetta.neittaanmaki(a)gmail.com

www.animaatio.org