• Diving wombs, Paola Fernanda Guzmán Figueroa
  • Diving wombs, Paola Fernanda Guzmán Figueroa
  • Diving wombs, Paola Fernanda Guzmán Figueroa

Paola Fernanda Guzmán Figueroa

Dykarlivmödrar

Huuto IV 18.7.-11.8.2024

Paola Fernanda Guzmán Figueroa
Dykarlivmödrar
18.7.-11.8.2024

Vatten skapar kontakt, vatten har minne och vatten har förmågan att transportera och förvandla dessa minnen genom tid och rum. På samma sätt är akvarier förknippade med idén om att höra hemma i och ha en inneboende relation till vatten. Den här utställningen bjuder in publiken att reflektera över livsförändringar, hågkomster, övergångar och kontakter med betydelsefulla andra. Då Paola väljer havet och akvarierna som huvudelement i sin utställning, skapar hon samtidigt en visuell motsvarighet till sin personliga kontakt med sina syskon. Akvarierna förvandlas till tre livmödrar som färdas över oceanen på jakt efter vidgade vyer, nya resor, nya projekt.

Filmen spelades in på svartvit 16 mm film, Tri-x och Double X. Det konstnärliga arbetet stöds av Suomen Kulttuurirahasto.

Paola Fernanda Guzmán Figueroa bor i Helsingfors och arbetar med film, analoga experiment, animation, installation och performance. Hennes konst behandlar frågor om gränser, familj och åldrande. I Guzmán Figueroas verk är situationerna, berättelserna och kropparna i ständig rörelse, och kopplingarna mellan förfluten tid och samtid stärks och blir tydligare. Guzmán Figueroa avlade bildkonstmagisterexamen vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi 2022.

Guzmán Figueroas verk har visats på många ställen. Time Travel visades i Governors Island i New York (2023), CICA Museum i Sydkorea (2022) och El Retiro Park i Madrid (2020). Mommy say something to the camera, mom! visades på Doclisboa International Film Festival (2023) och Nanita, para siempre i Cultural Centre Gabriel García Marquez i Bogotá (2022) och Helsingfors centrumbibliotek Ode (2023). Paola har nyligen vistats i residenset Saari i Finland och Residency Unlimited i New York, som stöds av Finlands kulturinstitut.

www.paolafernanda.com