• SimoSaarikoski-bloodbath-78x106cm
  • Simo Saarikoski:
  • Simo Saarikoski:
  • Simo Saarikoski:
  • Simo Saarikoski:
  • Simo Saarikoski:
  • Simo Saarikoski:

Simo Saarikoski

Shallow Time

Huuto III 29.2.-24.3.2024

Simo Saarikoski
Shallow Time
29.2.-24.3.2024

Utställningen är en seriell helhet som består av akvareller, bläckmålningar och gipsskulpturer.

”Shallow Time” är ett försök att förstå vår tid och dess fenomen samt hur dessa påverkar oss kollektivt. Utställningen strävar efter att sammanfatta tidens anda, som alltid glider undan då den definieras och förklaras. Antropologer använder olika termer för olika tidsuppfattningar. Shallow Time betyder grund eller ytlig tid, livet i detta ögonblick.
Arbetet har sin grund i tankar om bl.a. följande begrepp och fenomen:

Att branda sig själv, hur kan man finna barmhärtighet mot sig själv och andra på sociala medier, populismens olika former, kollektiv individualitet, cancelkultur, eskapism i nyandlighet, konspirationsteorier.

Utställningens verk har kommit till så småningom under åren 2021-24. Utställningen har fått stöd av Konestiftelsen.

Simo Saarikoski

Kontaktuppgifter
rystys(a)gmail.com
https://simosaarikoski.com