• Katri Mononen: Fountain
  • Katri Mononen: Scene 2
  • Katri Mononen: Whirl 2
  • Katri Mononen: Whirl
  • Katri Mononen: Whisper

Katri Mononen

Whirls, Whispers and Fountains

Uudenmaankatu 2.8.-20.8.2017

Katri Mononen
Whirls, Whispers and Fountains
Galleria Huuto Nylandsgatan
2.8 – 20.8.2017

Utställningen Whirls, Whispers and Fountains visar upp mina målningar från åren 2016 och 2017 som förenar akryl- och sprayteknik. Mina målningar byggs upp av tunna transparenta lager samt tjocka, tunga färgmassor. I mina målningar förenar jag ett brett spektrum av målningsavtryck, från ett konturskarpt streck till ymniga färgflöden.

När jag inledde arbetet med utställningshelheten blev jag intresserad av fotografier tagna av rymden, rymdillustrationer samt teaterscener. Jag studerar de fotografier jag hittat, som tagits med radioteleskop och illustrationer på vilka det står ”konstnärens vision”, samt olika scenbelysningar och scenografier. Det mattsvarta på teaterscenernas sidor, som suger åt sig ljus, och klara spotlights började fascinera mitt sinne på ett märkvärdigt sätt, jämförbart med rymdens gränslösa mörker och å andra sidan de lysande stjärnorna.

Våra, lekmännens, föreställningar om rymden baserar sig på representationer: fotografier, videon och bilder producerade av konstnärer. Vi mottar kunskap om världsalltet där vi lever, små bitar åt gången, som avgränsade av scenlampornas smala ljuskil.

När vi ser på stjärnhimlen ser vi in i det förflutna. I rymdens skala är till och med ljusets hastighet långsam. Det är möjligt att iaktta avlägsna galaxer som sådana med radioteleskop, till och med så som de var för miljarder år sedan. Den största delen av världsalltets stoff tror man vara mörkt stoff. Fastän det inte direkt går att se, finns det bevis för dess existens. Således är vår uppfattning av verkligheten som baserar sig på iakttagelser mycket begränsad. Jag fascineras mycket av tanken att se in i det förflutna och stoffet omöjligt att uppfatta med sinnena.

Tankarna om rymden och teaterscenerna påverkar min målningsprocess i bakgrunden, men målningarna föds utifrån villkoren för det måleriska, fritt och intuitivt. Innehållet i mina målningar är sist och slutligen knutet till målningsprocessen. Målningarnas visuella språk och materialitet är viktiga i mina verk.
Jag tänker på målningen lite som på en bild av rymden, i mikroskopisk skala. I den färdiga målningen kan man se en liten bit av det förflutna; händelser i särskilda ögonblick, fångad rörelse och närvaro. Att måla är också ett sätt att föreställa sig den osynliga världen.

Jag tackar Finska Kulturfondens Birkalands regionalfond och Centret för konstens främjande, Birkalands konstkommission för att de understött min utställning.

Katri Mononen, f. 1981, bor och arbetar i Nokia. Hennes verk har bl.a. visats på separatutställningar i Borgå Konsthall 2015 och tm-Galleria 2012 samt utställningen De unga 2015 i Helsingfors Konsthall och grupputställningen Fin(n)ish i RARE Gallery, New York 2014.

Närmare information:
www.katrimononen.com
katri.mononen(at)gmail.com